Mr. A.S. (Asser) van Nierop

foto Mr. A.S. (Asser) van Nierop
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Rechtsgeleerde die in de Tweede Kamer volgeling van Thorbecke was. In zijn tijd een bekende Amsterdamse advocaat. In 1851 tot Tweede Kamerlid gekozen, maar na de Aprilbeweging van 1853 uitgevallen. Keerde in de periode 1864-1866 echter terug als afgevaardigde voor het district Haarlem. Nadien ondanks herhaalde pogingen niet gekozen. Raadslid in Amsterdam en Statenlid in Noord-Holland. Zette zich buiten de Kamer in voor de belangen van het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap.

Thorbeckiaan
in de periode 1852-1866: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Ahasverus Samuel (Asser)

Place and date of birth
Hoorn, 24 January 1813

Place and date of death
Amsterdam, 16 May 1878

Place and date of burial
Muiderberg, Joods begraafplaats

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal (Thorbeckiaan)
 • lid kiesvereniging "De Amstelsociëteit"
 • lid kiesvereniging "Burgerpligt"

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur te Amsterdam, from 1842 until 16 May 1878
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 May 1852 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict Hoorn)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1864 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Haarlem)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 18 August 1870 until 16 May 1878
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 2 July 1875 until 16 May 1878 (voor het kiesdistrict Amsterdam)

4.

Other positions

 • voorzitter Centrale Permanente Commissie ter afdoening van algemene zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, until 16 May 1870
 • hoofdingeland Waterlandse Meren, around 1875

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende zaken, zoals binnenlandse zaken, justitie, handel, financiën en koloniale aangelegenheden
 • Behoorde in 1865 tot de minderheid van de liberalen die tegen de ontwerp-wet tot regeling van de uitoefening der geneeskunst stemde
 • Behoorde in 1866 tot de liberalen die vóór het amendement-Poortman op de ontwerp-Cultuurwet stemden. Door aanneming van dit amendement viel het kabinet-Fransen van de Putte.

7.

Miscellaneous

Campaign trail (3/13)
 • Werd in 1871 bij de periodieke verkiezingen in het district Amsterdam in de eerste ronde verslagen. Gekozen werden C. Fock, G.C.J. van Reenen en E.H. s'Jacob.
 • Werd in 1872 in een tussentijdse verkiezing in het district Amsterdam verslagen door G. Fabius
 • Werd in maart 1878 bij een verkiezing in het district Amsterdam in verband met de uitbreiding van het ledental met 28 stemmen verschil verslagen door G. van Tienhoven

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VI, 1061
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

archivalia
archief-Van Nierop, GA Amsterdam

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.