Dr. J.F.G.M. (José) de Meijer

foto Dr. J.F.G.M. (José) de Meijer
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Katholieke bedrijfsadviseur, die in het kabinet-Marijnen i als staatssecretaris was belast met onder meer arbeidsvoorziening en medezeggenschap. Was daarvoor lange tijd werkzaam bij het Van Leer-concern. Bleef staatssecretaris in de twee opvolgende kabinetten. Werd in het kabinet-Cals i door de PvdA enigszins 'gewantrouwd', omdat hij als vertegenwoordiger van de werkgevers werd beschouwd. Na zijn staatssecretariaat Tweede Kamerlid voor de KVP. Veranderde zijn achternaam later in August de Meijer.

KVP
in de periode 1963-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Joseph François Gustave Marie (José)

2.

Personal data

Place and date of birth
Terneuzen, 3 May 1915

Place and date of death
Zeist, 23 October 2000

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • lid Raad van Bestuur (belast met de leiding op het westelijk halfrond), Koninklijke Emballage Industrie "Van Leer" te Amsterdam, New York en Curaçao, until 1952
 • adviseur van industriële ondernemingen, from 1952 until 1963
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (belast met arbeidsvoorziening en -bescherming, ondernemingsraden en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie), from 15 November 1963 until 5 April 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen Sea and Road Terminal-bedrijf "Verbrugge de Meijer" (na 1971)
 • lid commissie Zeehavenoverleg Verkeer en Waterstaat (gedurende 13 jaar)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met economische zaken (algemeen economisch beleid, industriepolitiek, bedrijfsorganisatie)
 • Vroeg in 1968 aandacht voor de teruglopende werkgelegenheid in de Tilburgse textielindustrie

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Diende in 1966 een wetsvoorstel tot instelling van een bezitsvormingsfonds in, dat gevoed zou worden door de verkoop van het staatsaandeel in NV Breedband aan Koninklijke Hoogovens
 • De door hem verdedigde ontwerp-Noodwet Arbeidsvoorziening werd in 1966 door de Eerste Kamer verworpen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was als staatssecretaris belast met publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, hoewel hij daar zelf tegenstander van was. De ondertekening van het besluit tot de benoeming van De Pous tot voorzitter van de SER liet hij over aan minister Veldkamp.
 • In 1965 was het aan Veldkamp te danken dat hij gehandhaafd bleef als staatssecretaris. De KVP-fractie wilde eigenlijk een ander.
 • Onttrok zich in 1970 aan de stemming over het wetsvoorstel Wet universitaire bestuurshervorming, omdat hij een tegenstem schadelijk vond voor Veringa (die inmiddels KVP-lijsttrekker was geworden)

Private life
 • Was in zijn studententijd lid van het zelfde dispuut ("A One") als Norbert Schmelzer
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Terneuzen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.