Drs. D.F. (Durk) van der Mei

foto Drs. D.F. (Durk) van der Mei
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Christendemocratisch Kamerlid en bewindspersoon. Werd niet lang na zijn studie Tweede Kamerlid voor de CHU en was daar woordvoerder voor financieel-economische zaken. Had enige tijd een nevenfunctie bij het CNV. Bouwde zijn redevoeringen aanvankelijk nog al eens op met citaten uit wetenschappelijke tijdschriften om daar dan het oordeel van de minister over te vragen. Zocht altijd de nuance. Als staatssecretaris van Europese samenwerking in het eerste kabinet-Van Agt i behoorde hij tot de bewindslieden die weinig in de publiciteit kwamen. Keerde in 1981 nog voor drie jaar voor het CDA terug in de Kamer als woordvoerder buitenlandse zaken en handelspolitiek. Zette zich daarna in voor de veteranen. Aardige, integere, maar feitelijk te bescheiden politicus.

CHU, CDA
in de periode 1956-1984: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Surnames
Durk Frederik (Durk)

Place and date of birth
Brummen, 13 October 1924

Place and date of death
Zutphen, 2 February 2018

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • kandidaat-assistent Seminarium voor Bedrijfshuishoudkunde, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from 1953 until 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 10 May 1971
 • medewerker internationale zaken, CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 1959 until 1965
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 August 1971 until 28 December 1977
 • lid Europees Parlement, from 9 March 1976 until 30 December 1977 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), from 28 December 1977 until 11 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1981 until 16 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 November 1982 until 26 June 1984
 • voorzitter (voorlopige) Raad voor Vastgoedinformatie, from July 1984 until May 1992

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het milieu.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking, around 1992
 • lid Commissie Onderzoek Veteranenzorg, from April 1996

Derived functions (2/14)
 • voorzitter coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (ministerraad), from 1977 until 1981
 • voorzitter vaste commissie voor Kernenergie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 September 1981 until 30 March 1982 (commissie opgeheven)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was financieel-economisch woordvoerder van de CHU-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met ontwikkelingssamenwerking. Was begin jaren zestig tevens woordvoerder sportbeleid. Hield zich later als lid van de CDA-fractie onder andere bezig met buitenlandse zaken.

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Was in 1978 vanwege onderhandelingen met Duitsland over het Dollardhavenproject betrokken bij het besluit tot aanlanding van vloeibaar aardgas (LNG) in het Eemsgebied

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1978 samen met de ministers Tuijnman en Ginjaar wetsvoorstellen tot stand inzake Goedkeuring van Verdragen over bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging en tegen verontreiniging door zoutlozingen (met name uit de Franse kalimijnen) en over toezicht door de Internationale Rijncommissie. De wetsvoorstellen waren in 1977 ingediend door staatssecretaris Brinkhorst en de ministers Westerterp en Vorrink. (14.663)
 • Bracht in 1980 de Wet Goedkeuring van het op 28 mei 1979 te Athene tot stand gekomen verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de EEG en Euratom tot stand. Griekenland werd hierdoor per 1 januari 1981 het tiende lid van de EEG en van Euratom. (16.090)
 • Bracht in 1980 met minister De Koning de Wet Goedkeuring van de op 31 oktober 1979 tot stand gekomen tweede ACS-EEG-overeenkomst van Lomé tot stand. Deze overeenkomst regelt de handelsbetrekkingen en economische samenwerking tussen enerzijds de EEG en haar lidstaten en anderzijds 58 staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee (ACS-staten). Het verdrag is de basis voor de Europese en nationale ontwikkelingssamenwerking met deze landen. (16.255)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Behoorde in 1977 met Van Dijk en Wisselink tot de drie leden van de CDA-fractie die tegen het concept-regeerakkoord van PvdA, CDA en D66 stemden
 • Woonde als staatssecretaris vrijwel steeds de ministerraadsvergaderingen bij en was voorzitter van de Coördinatiecommissie voor Europese integratie- en associatieproblemen
 • Kwam zowel in 1981 na zijn staatssecretariaat als in 1982 pas via een opvolgersplaats in de Kamer, omdat hij vrij laag op de kandidatenlijst was geplaatst.

Private life
 • Zijn echtgenote was eveneens actief in de CHU als secretaris van de Centrale van C.H.-vrouwen en als lid van Provinciale Staten van Utrecht. Zij was voorts wethouder van Vleuten-De Meern.

Anecdotes and citations
 • Zat als jeugdig Kamerlid dat al geheel grijs was in de Kamerbank tussen de veel oudere dr. Tilanus en de Freule. Kreeg in die tijd de bijnaam "het grijze kind".

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • Max van Weezel, "Durk van der Mei, de zwijgzaamste bewindsman van het kabinet-Van Agt", Vrij Nederland, 31 maart 1979
 • Hans van Spanning, "Durk Frederik van de Mei (1924-2018). Een CHU-politicus in klassieke zin", in: Jaarboek parlementaire geschiedenis, 111-114

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.