Mr. K.A. Meeussen

foto Mr. K.A. Meeussen
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Katholieke medestander van Thorbecke. Afkomstig uit Bergen op Zoom, maar advocaat in Breda en later in die plaats rechter. Enige jaren Tweede Kamerlid voor het district Breda. In het tweede kabinet-Thorbecke i was hij een half jaar minister voor Rooms-Katholieke Eredienst. Na het opheffen van zijn departement werd hij benoemd tot staatsraad.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1849-1882: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

1.

First names

Karel Adrianus

2.

Personal data

Place and date of birth
Bergen op Zoom, 9 March 1815

Place and date of death
's-Gravenhage, 24 January 1884

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Bergen op Zoom)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict Breda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 June 1853 until 14 December 1855 (voor het kiesdistrict Breda)
 • rechter Arrondissementsrechtbank te Breda, from 1 January 1856 until 1 February 1862
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 February 1856 until 1 February 1862 (voor het kiesdistrict Breda)
 • minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, from 1 February 1862 until 1 July 1862 (departement opgeheven bij K.B. van 21 april 1862)
 • lid Raad van State, from 1 July 1862 until 1 December 1882 (benoemd bij K.B. van 27 juni 1862)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

lid commissie ontwerpen rechterlijke organisatie, from 24 September 1853 (kreeg ontslag wegens verschil van mening)

Derived functions (2/10)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)
 • lid afdeling Marine en Oorlog (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde in 1856 minister Simons over het houden van godsdienstoefeningen buiten gebouwen
 • Stemde in 1860 vóór de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in september 1859 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

Private life
Zijn vader was koopman

Non-acceptance of political functions
 • minister van Justitie, January 1862 (vanwege gezondheid, tijdens formatie-Thorbecke)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.