Dr. R.P. Mees R.Azn.

foto Dr. R.P. Mees R.Azn.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Invloedrijk liberaal Tweede Kamerlid uit een Rotterdamse familie van bankiers. Had echter niet de ambitie en geldingsdrang om minister te worden en weigerde in 1897 een opdracht tot kabinetsformatie. Vertegenwoordigde ruim dertig jaar in de Tweede Kamer de Rotterdamse handelsbelangen. Geen spreker voor de tribune, maar ondanks een zwak stemgeluid had hij steeds het gehoor van zijn medeleden. Werd ook geacht door politieke tegenstanders. Deskundig op fiscaal en financieel gebied, met een wetenschappelijke, filosofische inslag.

liberaal, oud- of vrije liberalen
in de periode 1873-1905: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Rudolf Pieter

Changes in name or title
 • R.P. Mees R.Azn., from 5 July 1834 until 22 June 1886 (tot aan hem een eredoctoraat werd verleend)
 • Dr. R.P. Mees R.Azn., from 22 June 1886

Place and date of birth
Rotterdam, 5 July 1834

Place and date of death
Rotterdam, 4 June 1915

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • (oud-)liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

3.

Main functions and occupations

 • firmant, bankiershuis "R. Mees en Zoonen" te Rotterdam, around 1860 until 1902
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 October 1873 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 21 September 1897 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 1898 until 19 September 1905 (voor het kiesdistrict Rotterdam IV)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • directeur Onderling Krediet te Rotterdam (omstreeks 1868, enkele maanden)
 • lid bestuur Vereeniging "De Ambachtsschool" te Rotterdam, until June 1906

Derived functions (2/9)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1896 until May 1896
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk VIIb (Financiën) 1903 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over financiële en economische onderwerpen, waterstaatsaangelegenheden (spoorwegen, scheepvaart) en over onderwijs

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Stelde zich in 1905 niet opnieuw kandidaat, na een hem in 1904 overkomen ongeval

Private life (3/5)
 • Kreeg later te maken met een beperkt gezichtsvermogen. In november 1904 werd hij door een heupbreuk na een val uitgeschakeld.
 • Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland
 • Een broer van hem was president van De Nederlandsche Bank

Campaign trail (3/10)
 • Versloeg in 1898 bij een tussentijdse verkiezing in het district Rotterdam IV na herstemming jhr. T.A.J. van Asch van Wijck (a.r.)
 • Versloeg in 1901 Mr. D.P.D. Fabius (arp) na herstemming
 • Was in 1905 geen kandidaat meer

Non-acceptance of political functions
 • kabinetsformateur, 5 July 1897 (geweigerd in verband met zijn gezondheid)

Pseudonyms and nicknames
Kamerpiet (ter onderscheiding van zijn neef 'beurspiet')

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • W.C. Mees, "Man van daad: Mr. Marten Mees en de opkomst van Rotterdam" (Rotterdam, 1946)
 • Lavater jr., "Politieke Photografien van de aftredende leden der Tweede Kamer" (1879)
 • Mr. Antonio, "Dr. Mees", Parlementaire Portretten, Nieuwe Reeks XIII, De Telegraaf, 2 maart 1901
 • Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 juni 1914
 • Onze Afgevaardigden, 1901
 • Ned. Patriciaat, 1983

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.