Dr. J.P. (Jan) Mazure

foto Dr. J.P. (Jan) Mazure
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Waterstaatsingenieur en naar eigen typering: 'amateur-politicus'. Drie jaar voorzitter van de Eerste Kamer. Rotterdamse onderwijzerszoon, die aan de Technische Hogeschool in Delft voor de civiele richting koos. Na vijfentwintig jaar gewerkt te hebben in de natte waterstaat zwaaide hij over naar de droge waterstaat. Nuchtere socialist die begin jaren dertig bedankte voor de SDAP i en na de oorlog lid werd van de PvdA. Was woordvoerder verkeer en waterstaat en volkshuisvesting in de Eerste Kamer tot hij in 1966 Kamerpresident werd. Behoorde in 1970 tot de oprichters van DS'70 i. Zeer belezen ingenieur zonder poespas en enthousiast korfballer.

PvdA
in de periode 1956-1969: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jannis Pieter (Jan)

Place and date of birth
Rotterdam, 24 December 1899

Place and date of death
's-Gravenhage, 3 November 1990

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (tot begin jaren '30)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), until 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), from 1970

3.

Main functions and occupations

 • eerstaanwezend ingenieur, Dienst der Zuiderzeewerken, from 1938 until 1944
 • hoofdingenieur, Dienst der Zuiderzeewerken, until 1 October 1950
 • directeur Stichting tot Rationalisering van het Bouwen ("Ratiobouw") te 's-Gravenhage, from 1945 until 1 October 1950 (adviesbureau over bouwsystemen van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting)
 • hoogleraar in de leer der toegepaste mechanica, Technische Hogeschool te Delft, from 1 October 1950 until 1 September 1956
 • hoogleraar bouwconstructie, Technische Hogeschool te Delft, from 1 September 1956 until 1 November 1968
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 September 1958 until 16 September 1969
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1966 until 16 September 1969 (benoemd bij K.B. van 7 juli 1966)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Waddenzeecommissie, from 1970 until 1978
 • lid Raad van Advies Humanistisch Verbond

Derived functions (2/7)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de voorbereiding van de Grondwetsherziening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 17 October 1967 until 16 September 1969
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 1967 until 18 September 1969

Honorary positions
 • erelid KNKB (Koninklijke Nederlandse Korfbalbond), from September 1959
 • lid Comité van Aanbeveling Anti-Apartheidsdemonstratie, april 1960

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder volkshuisvesting van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met verkeer en waterstaat en PTT-aangelegenheden.

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1971 medeopsteller van de beginselverklaring van DS'70

Private life
 • Was actief als korfbalspeler en -scheidsrechter. Gaf in de jaren vijftig tv-commentaar bij korfbalwedstrijden. Was in 1952 "uitvinder" van het microkorfbal.
 • Oprichter van de Stichting Algemeen Humanistisch Trefpunt

Anecdotes and citations
 • Zei bij zijn aantreden als voorzitter van de Eerste Kamer: "Zoals de sport de amateur niet kan missen, zo kan ook de politiek de amateur niet missen; maar het overwicht ligt wel bij de professionals".

Campaign trail
 • Was in 1956 kandidaat in, en werd in 1960 en 1963 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

9.

Publications

Publications
 • F.K. Ligtenberg, "Levensbericht J.P. Mazure", in: "Levensberichten en herdenkingen, KNAW" (1992), 43
 • Wie is dat? 1956

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.