W. van Manen Jzn.

Source: Parlement.com.

Kleermaker uit Ede die het kortstzittende Kamerlid uit de parlementaire geschiedenis is. Zijn lidmaatschap - vlak voor het einde van de vierjarige parlementaire periode - duurde vijf dagen. Woonde één vergadering bij en stemde toen anders dan zijn geestverwanten. Beschikte als eenvoudige werkman zelf niet over de vereisten voor het kiesrecht.

ARP
in de periode 1909: lid Tweede Kamer

1.

First name

Willem

2.

Personal data

Place and date of birth
Gelders Veenendaal (gem. Ede, Gld.), 3 December 1875

Place and date of death
Stichts Veenendaal (gem. Veenendaal, Utr.), 31 August 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij)
  • antirevolutionair, partijloos (omstreeks 1909)

4.

Main functions and occupations

  • kleermaker te Veenendaal (Gld.)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1909 until 21 September 1909 (voor het kiesdistrict Ede)

5.

Miscellaneous

algemeen
  • Volgde jhr. S. van Citters op, die in juli 1909 ontslag had genomen, en kon nog als nieuw lid worden beëdigd, omdat de Kamer - anders dan toentertijd gebruikelijk - ook na het zomerreces vergaderde. De Kamer kwam bijeen op verzoek van de SDAP-fractie, die een door Van Kol ingediend initiatiefvoorstel over mijnconcessies in Nederlands-Indië wilde afhandelen. Van Kol was niet herkozen en het voorstel zou daardoor na Prinsjesdag vervallen.
  • Hij stemde met Van Nispen tot Sevenaer (r.k.) als enige van rechts vóór het (verworpen) voorstel om het initiatiefvoorstel-Van Kol te behandelen
  • Verklaarde in een interview met dagblad "Het Centrum" op 8 september 1909 dat de ARP niets tot stand had gebracht voor "de mindere man".

Private life
Zijn vader was kleermaker

Campaign trail
  • Werd in 1909 bij tussentijdse verkiezingen bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
  • Was bij de periodieke verkiezingen van 1909 geen kandidaat

6.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.