Mr. A.F.X. Luyben

foto Mr. A.F.X. Luyben
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Zoon van Tweede Kamerlid (en Kamervoorzitter) J.L.A. Luyben i en na diens dood zijn opvolger als Tweede Kamerlid voor het district Den Bosch. Behoorde tot de meer conservatieve katholieken, en was dus geen zgn. Papo-liberaal. Na eerst het ministerschap van Justitie te hebben geweigerd, werd hij in 1868 wel minister voor RK Eredienst in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt i. Was toen de enige katholiek in dat kabinet. Nadien weer Tweede Kamerlid en later tevens burgemeester van Den Bosch. Kwam uit een gegoede Bossche familie van bierbrouwers.

conservatief (katholiek)
in de periode 1859-1902: lid Tweede Kamer, minister, staatsraad in buitengewone dienst

1.

Personal data

Surnames
Aloysius Franciscus Xaverius

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 26 January 1818

Place and date of death
's-Hertogenbosch, 9 June 1902

Place and date of burial
Orthen, 13 June 1902

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • conservatief
 • R.K. (Rooms-Katholieken) (na 1871)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 1859 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch)
 • minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, from 15 January 1868 until 4 June 1868
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1869 until 10 December 1873 (voor het kiesdistrict Breda)
 • kantonrechter te 's-Hertogenbosch, from 15 December 1873 until 1 December 1874
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 February 1874 until 6 June 1880 (voor het kiesdistrict Breda)
 • burgemeester van 's-Hertogenbosch, from 1 December 1874 until 1 July 1880 (benoemd bij K.B. van 10 november)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 April 1877 until 9 June 1902 (benoemd bij K.B. van 15 maart 1877)
 • rechter Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, from 1 July 1880 until 1 April 1883, remark: KB van 6-6-1880
 • raadsheer Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, from 1 April 1883 until 16 March 1893

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • tweede voorzitter Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, around 1876
 • hoofdingeland waterschap ter verbetering van de waterstaatstoestand in het noord-oostelijke deel van Noord-Brabant, from June 1880

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1866 until May 1866, remark: voorzitter tweede afdeling
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1871 until June 1871, remark: voorzitter vierde afdeling

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Behoorde in 1860 tot de conservatieve minderheid die vóór de begroting van Koloniën van minister Rochussen stemde
 • Stemde in 1866 tegen de motie-Keuchenius waarin afkeuring werd uitgesproken over het vertrek van minister Mijer vanwege diens benoeming tot Gouverneur-Generaal
 • Stemde in 1867 vóór de (verworpen) begroting van Buitenlandse Zaken

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in november 1866 en in september 1867, 1873, 1874 en 1879 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Werd in 1868 als eerste aanbevolen voor benoeming in de Hoge Raad, maar niet benoemd

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1869 bij de periodieke verkiezing in het district Breda P.J.J. Hollingérus Pijpers (lib.)
 • Versloeg in 1873 N.R.H. Guljé (lib.) en jhr. M.M. van Asch van Wijck (a.r.)
 • Versloeg in 1877 J.H. van Mierlo (lib.) en jhr. A.F. de Savornin Lohman (a.r.)

Non-acceptance of political functions
 • minister van Justitie, November 1867 (na het overleden van minister Borret)
 • lid Raad van State (benoemd bij K.B. van 13 februari 1881, maar dit K.B. werd op zijn verzoek ingetrokken)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 1077

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.