Ir. H.J. (Hendrik) Louwes

foto Ir. H.J. (Hendrik) Louwes
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Groningse akkerbouwer, die landbouw- en Europa-specialist van de VVD-Eerste Kamerfractie was. Zijn vader i was eveneens boer en Kamerlid. Voorzitter van de vaste commissie voor Europese samenwerking in de Eerste Kamer en in 1979 na de eerste rechtstreekse verkiezingen lid van het Europees Parlement. Bleef dat tien jaar.

VVD
in de periode 1963-1989: lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement

1.

First names

Hendrik Jan (Hendrik)

2.

Personal data

Place and date of birth
Ulrum, 3 February 1921

Place and date of death
Vierhuizen (gem. Ulrum), 2 June 1999

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • inspecteur en plaatsvervangend hoofd sociaal-economische afdeling, directie Wieringermeer (Noord-oostpolderwerken) te Zwolle, from 1949 until 1955
 • akkerbouwer te Ulrum, boerderij "Nieuw Midhuizen", from 1955 (65 ha)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 1 September 1979
 • lid Europees Parlement, from 17 July 1979 until 24 July 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Fries-Groningse Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Groningen, around 1963
 • vicevoorzitter bestuur "Suiker Unie" c.v., from 1963 (nog in 1979)

Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor de Europese Samenwerkingsorganisaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 1971 until 1 September 1979
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 5 October 1977 until 1 September 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder landbouw, Europese zaken en ontwikkelingssamenwerking van de VVD-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met sociale zaken, volksgezondheid en Koninkrijksaangelegenheden.

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1977 was dankzij voorkeurstemmen aanvankelijk T.R.A Veen gekozen. Na sterke druk vanuit de VVD-leiding trok Veen zich terug, waarbij werd afgesproken dat hij Louwes na twee jaar zou opvolgen.

Campaign trail
 • Was in 1960 kandidaat in en werd in 1963, 1966, 1971 en 1977 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.