Mr. J.S. Lotsy

foto Mr. J.S. Lotsy
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Tot de gematigd liberalen behorende advocaat, die in 1848 als lid van de Dubbele Kamer steun gaf aan de Grondwetsherziening. Nadien Tweede Kamerlid voor het district Dordrecht en burgemeester van de gelijknamige gemeente. Stapte na zijn benoeming tot burgemeester in 1852 over naar de Eerste Kamer. Werd in het conservatieve kabinet-Van der Brugghen i burgerminister van Marine in een reeks van marine-officieren. Na zitting te hebben gehad in nog twee kabinetten kreeg hij de titel minister van staat.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1848-1861: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Johannes Servaas

Place and date of birth
Dordrecht, 31 May 1808

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 April 1863

Place and date of burial
begraven op begraafplaats 'Eik en Duinen'

2.

Party/Movement

Party/Movement
'pragmatisch' liberaal

3.

Main functions and occupations

 • loco-gemeentesecretaris van Dordrecht, from November 1845 until August 1847
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 4 July 1848 until 15 September 1848 (voor de steden, Dordrecht)
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1848 until 6 October 1848 (voor Zuid-Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 13 May 1852 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid gemeenteraad van Dordrecht, from 9 October 1851 until 1 August 1856
 • burgemeester en gemeentesecretaris van Dordrecht, from 12 May 1852 until 1 August 1856 (benoemd bij K.B. van 12 april)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 5 July 1853 until 23 August 1853 (voor het kiesdistrict Dordrecht)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 August 1853 until 15 September 1856 (voor Zuid-Holland)
 • minister van Marine, from 1 August 1856 until 14 March 1861
 • minister van Koloniën ad interim, from 1 January 1861 until 9 January 1861 (na het aftreden van minister Rochussen)
 • minister van Financiën ad interim, from 23 February 1861 until 14 March 1861 (na het aftreden van minister Van Hall)

Formal job title
 • minister van staat, from 13 March 1861 until 4 April 1863

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Staatscommissie onderzoek koloniale remises, 1853
 • lid Staatscommissie onderzoek koloniale remises, 1854

Derived functions
tijdelijk voorzitter van de ministerraad, until 1 April 1859

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Interpelleerde in 1849 minister De Kempenaer over het combineren van het Tweede Kamerlidschap en burgemeesterschap
 • Sprak als Eerste Kamerlid onder meer bij ontwerpen op defensiegebied en op het terrein van het binnenlands bestuur (o.a. armwezen)
 • Behoorde in 1855 tot de zeven leden die vóór (verworpen) wetsvoorstellen over officierspensioenen stemden. Een meerderheid keerde zich tegen het verlenen van volledig pensioen aan buitenlandse officieren die niet in Nederlands woonden.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Legislative activities as minister
 • Bracht in 1859 de Loodswet tot stand. Deze verklaarde het verplichte loodsen van zeeschepen in zeemonden en havens, alsmede het heffen van loodsgelden tot een rijkstaak. De loodstaken moeten worden uitgeoefend door gediplomeerde loodsen.

7.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Overgrootvader van de bekende (en niet geheel onomstreden) sportbestuurder Karel Lotsy
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van G.A. IJssel de Schepper, Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was gemeentesecretaris van Dordrecht

Campaign trail
 • Versloeg in 1848 in het district Dordrecht J.R. Thorbecke na herstemming
 • Werd in 1850 in de eerste stemmingsronde met ruim verschil (84 procent van de stemmen) gekozen
 • Werd in 1853 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Zuid-Holland met 37 van de 71 stemmen gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 322
 • Cees Esseboom, "Johannes Servaas Lotsy", in: Dordts Biografisch Woordenboek (digitaal), 2018

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.