Dr. J.H.A. (Johann) Logemann

foto Dr. J.H.A. (Johann) Logemann
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Minister van Overzeese Gebiedsdelen in het kabinet-Schermerhorn/Drees i die te maken kreeg met het uitroepen van de Republiek Indonesia en de daarop volgende vrijheidsstrijd van de Indonesiërs. Wilde niet met Soekarno onderhandelen vanwege diens banden met de Japanners tijdens de oorlog. Voerde op landgoed 'De Hoge Veluwe' wel besprekingen met andere Indonesiërs over de toekomst van Nederlands-Indië. Was voor de oorlog hoogleraar staatsrecht in Batavia (het latere Djakarta) en behoorde in Nederlands-Indië tot 'de Stuw'-groep van progressieve bestuurders en hoogleraren. Werd daarom in rechtse kringen gewantrouwd. Na zijn ministerschap korte tijd Tweede Kamerlid en daarna wederom hoogleraar, ditmaal in Leiden.

PvdA, partijloos
in de periode 1945-1947: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Johann Heinrich Adolf (Johann)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 19 January 1892

Place and date of death
Noordwijkerhout, 12 November 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

4.

Main functions and occupations

 • waarnemend inspecteur woningververbetering, dienst pestbestrijding te Soerakarta (Ned.-Indië), from 1921 until 1923
 • waarnemend inspecteur, Generale Thesaurie te Batavia (Ned.-Indië), from 1924 until 1924
 • hoogleraar staats- en administratiefrecht Rechtshogeschool te Batavia (Ned.-Indië), from October 1924 until 1939
 • minister van Overzeese Gebiedsdelen, from 25 June 1945 until 3 July 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 8 October 1947
 • hoogleraar staats- en administratief recht van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao, later tevens in de algemene staatsleer, Rijksuniversiteit Leiden, from 31 October 1947 until 1 September 1962

Internment
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, from July 1940 until November 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, from November 1941 until May 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from May 1942 until September 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-Van Schaik), from April 1950 until 1954
 • lid bestuur Stichting Radio Nederland Wereldomroep, until 1 January 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in december 1946 namens zijn fractie het woord in het debat over het Akkoord van Linggadjati

Policy-making activities as minister (2/4)
 • In april 1946 had hij een belangrijk aandeel in de onderhandelingen tijdens de Hoge Veluwe-conferentie op het jachtslot Sint Hubertus
 • Streefde naar een federatief verband in Indonesië waarvan de Republiek Indonesia slechts een onderdeel zou zijn en verzette zich tegen erkenning van de Republik Indonesia als die dat federatieve verband niet wilde aanvaarden

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Dankte zijn ministerschap vooral aan zijn contacten als gijzelaar in Sint-Michielsgestel. Gaf daar aan medegeïnterneerden 'colleges' over Nederlands-Indië.
 • Tijdens zijn ministerschap vond de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië plaats (17 augustus 1945)
 • Legde op 2 mei 1946 in de Tweede Kamer een verklaring af over de (mislukte) onderhandelingen tijdens de Hoge Veluwe Conferentie

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.