Mr. L.A. Lightenvelt

foto Mr. L.A. Lightenvelt
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Charmante en ambitieuze katholieke rechter en staatsman uit Brabant. Was bevriend met koning Willem II, die hem in 1847 in de Raad van State benoemde. Werd in het kabinet-Schimmelpenninck i minister van Buitenlandse Zaken. Tegenstander van Thorbecke i, maar in het kabinet steunde hij uiteindelijk toch de grondwetsherziening vanwege het belang voor de katholieken. Als regeringscommissaris in Limburg zorgde hij er in 1848 mede voor dat die provincie zich niet afscheidde. Niet-praktiserend katholiek, die gehuwd was met een protestantse vrouw en zijn kinderen niet liet dopen, maar die wel opkwam voor de katholieken. Werd als minister in het kabinet-Van Hall i op een tijdelijke missie naar Rome gezonden, zodat hij niet hoefde te stemmen over de omstreden Wet op de kerkgenootschappen. Hij sloot zijn loopbaan af als gezant in Frankrijk; het land waar hij ook zou overlijden.

conservatief, conservatief (katholiek)
in de periode 1857-1854: lid Eerste Kamer, minister, lid Raad van State

1.

First names

Leonardus Antonius

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 28 October 1795

Place and date of death
Hyères (Frankrijk), 29 October 1873

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • regeringsgezind
 • conservatief-katholiek

4.

Main functions and occupations

 • tijdelijk minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, from 25 March 1848 until 24 November 1848
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 21 November 1848 until 1 November 1849
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor Noord-Brabant)
 • waarnemend minister van Justitie, from 25 August 1849 until 1 November 1849 (vanwege ziekte van minister Wichers)
 • minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, from 19 April 1853 until 1 January 1854
 • tijdelijk Nederlands gezant bij de Pauselijke Stoel, from 25 June 1853 until 20 August 1853 (vanwege afwezigheid van gezant De Liederkerke)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Parijs, from 1 January 1854 until 1 July 1867

Formal job title
 • minister van staat, from 25 May 1867 until 29 October 1873 (ontving pensioen)

cabinet formation
 • kabinetsformateur (met D. Donker Curtius), from 20 September 1849 until 27 October 1849

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Derived functions
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from December 1849 until April 1850

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Stemde in 1850 tegen de ontwerp-Kieswet

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Reisde in 1853 (29 juni/27 september) als bijzonder gezant naar Rome om te trachten veranderingen aan te brengen in een met de curie aangegane overeenkomst
 • Verdedigde in 1848 bij de grondwetsherziening het voorstel tot wijziging van hoofdstuk VI (Godsdienst)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/8)
 • Vroeg eind 1853 ontslag als minister na aanvaarding in beide Kamers van de Wet op de kerkgenootschappen van Van Hall. Er was toen een (katholieke) opvolger gevonden, mr. J.A. Mutsaers en hij werd toen gezant in Parijs.
 • De benoeming tot gezant te Parijs geschiedde volgens een eerder door de Koning aan hem gedane belofte. Zijn salaris was f 20.000,- per jaar.
 • Hij had moeite met zijn ontslag als gezant. De Franse gezant verzocht de Nederlandse regering Lightenvelt te handhaven; over conflicten is niets bekend.

Private life
 • Bevriend met familie Van Son
 • Zijn vader was kruidenier, jeneverstoker en eigenaar van een chocolademolen

Campaign trail
 • Werd in 1849 als door de kiezers in het district Bergen op Zoom als tweede op de voordracht voor het Eerste Kamerlidmaatschap geplaatst, maar werd wel benoemd door de Koning
 • In 1850 verslagen bij Tweede Kamerverkiezingen in Tilburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.