Dr. W.L.G. Lemaire

foto Dr. W.L.G. Lemaire
Source: Parlement.com.

Katholieke Indische Nederlander, medestander van Welter, die in 1952 in de Tweede Kamer de Katholiek Nationale Partij kwam versterken. Kwam als jurist vooral op voor de belangen van de repatrianten. Was hoogleraar in Batavia en secretaris-generaal van het departement van Justitie in Nederlands-Indië. Na zijn vertrek uit de Kamer in 1956 bijna twintig hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Bleef ook toen actief als strijder voor de rechten van spijtoptanten en van de papoea's.

KNP
in de periode 1952-1956: lid Tweede Kamer

1.

First names

William Lodewijk Gerard

2.

Personal data

Place and date of birth
Indramajoe (Ned.-Indië), 25 September 1907

Place and date of death
Leiden, 15 February 1976

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KNP (Katholiek Nationale Partij), until 4 November 1955
 • partijloos, from April 1955 until July 1956
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from July 1956

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1952 until 3 July 1956
 • buitengewoon hoogleraar conflictenrecht, waaronder internationaal privaatrecht en westers privaatrecht van de overzeese rijksdelen en van Indonesië, Rijksuniversiteit Leiden, from November 1955 until September 1956
 • hoogleraar conflictenrecht, waaronder internationaal privaatrecht en westers privaatrecht van de overzeese rijksdelen en van Indonesië (leeropdracht in 1957 uitgebreid met burgerlijk recht), Rijksuniversiteit Leiden, from September 1956 until 15 February 1976 (benoemd bij K.B. van 3 juli 1956)

Internment
internering Japans gevangenkamp, from 1942 until 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Comité "Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië", around 1960
 • voorzitter "Huize St. Maarten" te Leiden, until February 1976

Derived functions
 • lid parlementaire missie naar Nieuw-Guinea, 1953
 • voorzitter Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (gemeenteraad van Leiden), from 1966 until 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met buitenlandse zaken, justitie, binnenlandse zaken, onderwijs, volkshuisvesting, verkeer, landbouw en visserij, sociale zaken en volksgezondheid, en maatschappelijk werk (repatrianten, oorlogsslachtoffers)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Zette zich in het bijzonder in voor repatrianten uit voormalig Nederlands-Indië
 • Nam in 1961 het initiatief voor een verklaring waarin werd aangedrongen op het nakomen door Nederland van de belofte inzake het zelfbeschikkingsrecht van Nieuw-Guinea. De verklaring werd onder meer andere 39 hoogleraren en 12 Kamerleden ondertekend.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.