Dr. G. (Gerard) van der Leeuw

foto Dr. G. (Gerard) van der Leeuw
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Eerste naoorlogse minister van Onderwijs. Was in 's-Heerenberg hervormd predikant en werd in 1918 in Groningen hoogleraar geschiedenis van de godsdiensten. Publiceerde veel en was een vooraanstaand theoloog. Grote kenner van kerkmuziek. Schoonzoon van een CHU-Tweede Kamerlid, maar werd als aanhanger van de doorbraakgedachte i zelf in 1946 lid van de PvdA. Stelde als minister in het kabinet-Schermerhorn/Drees i diverse partijgenoten aan in de top van zijn departement. Streefde een actieve cultuurpolitiek en vorming van een nationale omroep na. Kon echter niet veel van zijn vernieuwingsideeën tot stand brengen.

PvdA, partijloze c.h.
in de periode 1945-1946: lid Tweede Kamer, minister

1.

First name

Gerardus (Gerard)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 18 March 1890

Place and date of death
Utrecht, 18 November 1950

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from March 1946

4.

Main functions and occupations

 • kandidaat-predikant, Nederlandse Hervormde Kerk te 's-Gravenhage, 1916
 • predikant Nederlandse Hervormde Kerk te 's-Heerenbergh (Gld.), from 14 May 1916 until 15 September 1918
 • hoogleraar geschiedenis der godsdiensten, phaenomenologie van de godsdienst, encyclopedie der godgeleerdheid en Egyptische taal en letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen, from 15 September 1918 until June 1945
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, from 25 June 1945 until 3 July 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 10 July 1946
 • hoogleraar geschiedenis der godsdiensten, phaenomenologie van de godsdienst, encyclopedie der godgeleerdheid en Egyptische taal en letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen, from 1 August 1946 until 18 November 1950

5.

Other positions

 • voorzitter Commissie van Advies Culturele Betrekkingen Nederland-Zuid-Afrika, 1949
 • voorzitter IAHR (International Association for the History of Religion), 1950 (oprichter)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Wilde een actieve cultuurpolitiek voeren en was voorstander van salarisverhoging voor onderwijzers en onderwijzeressen
 • Stelde PvdA'ers aan in de top van zijn ministerie (H.J. Reinink, Ph.J. Idenburg)

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1946 samen met minister Kolfschoten de Wet zuivering van kunstenaars (Stb. G 84) tot stand, waarmee een wettelijke basis werd gegeven aan de door het Militair Gezag ingestelde ereraden. Er kwam tevens een Centrale Ereraad die als beroepsinstantie optrad. (139)
 • Bracht in 1946 een wetje tot stand waardoor de regeling werd verlengd waardoor onderwijzers met 60 jaar werden gepensioneerd

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life (3/5)
 • Verrichtte in 1943-1944 enige werkzaamheden voor het departement van Onderwijs, Wetenschap en Kultuurbescherming
 • Ter zijner nagedachtenis is de Stichting Van der Leeuw-lezing in het leven geroepen
 • Vader van A.J. van der Leeuw, directeur van het RIOD (Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.