Dr. J. Kraus

foto Dr. J. Kraus
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Waterstaatkundig ingenieur en hoogleraar waterbouwkunde, die in het kabinet-De Meester i als eerste minister uitsluitend met waterstaat werd belast. Zoon van een Groningse graanhandelaar. Had internationale vermaardheid als deskundige op het gebied van havenaanleg. In 1898 hoogleraar aan de Polytechnische School in Delft. Aan zijn rectoraat van de in 1905 gestichte Technische Hogeschool kwam spoedig een einde door zijn ministerschap. Zijn afwezigheid als minister in 1906 vanwege een reis naar Chili, waar hij als adviseur van de regering moest optreden, werd sterk bekritiseerd. Was later nog elf jaar liberaal Eerste Kamerlid.

liberaal, Liberale Unie
in de periode 1905-1922: lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Jacob

Changes in name or title
 • J. Kraus, from 14 October 1861 until 8 January 1907 (tot aan hem een eredoctoraat aan de Technische Hogeschool Delft werd verleend)
 • Dr. J. Kraus, from 8 January 1907

Place and date of birth
Groningen, 14 October 1861

Place and date of death
's-Gravenhage, 24 August 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
Liberale Unie

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar waterbouwkunde, Polytechnische School (vanaf 8 juli 1905 Technische Hogeschool) te Delft, from 1898 until 15 August 1905
 • directeur Polytechnische School te Delft, from 1 January 1901 until 8 July 1905
 • rector-magnificus Technische Hogeschool te Delft, from 8 July 1905 until 15 August 1905
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, from 17 August 1905 until 3 March 1906 (bij K.B. van 27 februari 1906 verlof verleend in verband met werkzaamheden in Chili)
 • minister van Waterstaat, from 13 July 1906 until 12 February 1908
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 6 July 1909 until 3 October 1911 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 3 October 1911 until 24 July 1922 (voor Noord-Holland)
 • voorzitter Raad van Beheer, N.V. Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij, from 18 June 1914 until 1 July 1935

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter Koninklijk Instituut van Ingenieurs
 • voorzitter commissie voor de zaken der Remonstantse Broederschap

Derived functions (2/6)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from March 1919 until June 1919
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from undefined 1928 until September 1921

Honorary positions (2/3)
 • corresponderend lid Instituto de Ingenieros de Chili
 • erelid Sociedad de Ingennuros del Peru

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met waterstaatsaangelegenheden (kanalen, afsluiting Zuiderzee), mijnbouw en met koloniën (m.n. Curaçao)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Diende in 1906 samen met de ministers Veegens en De Meester een wetsontwerp in over aanleg van een gedeelte van de afsluiting van de Zuiderzee en droogmaking van de Wieringermeer. Het wetsvoorstel werd in 1913 ingetrokken en daarna vervangen door een nieuw wetsontwerp.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1907 de Schipperswet tot stand, die de toelating als schipper op koopvaardijschepen regelde, alsmede het in dienst hebben van stuurlieden en machinisten

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was tijdens zijn hoogleraarschap in Chili (1890-1898) onder meer belast met de aanleg van een droogdok en ingenieur-directeur bij de havenwerken van Talcuhuano
 • Maakte in 1906 een reis naar Chili. Had zich voor zijn ministerschap contractueel tegenover Chili verbonden en kon zich hier niet los van maken.
 • Ontwierp havenwerken in Soerabaja, Makassar, Tandjong Priok, Peru en Curaçao

Campaign trail
 • Was in 1909 liberaal kandidaat voor de Tweede Kamer in het district Bodegraven
 • Versloeg in 1911 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Noord-Holland met 45 tegen 23 stemmen D.P.D. Fabius (arp)
 • Was in 1922 geen kandidaat meer bij de Eerste Kamerverkiezing

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • "Het Vaderland", 3 februari 1921 en 12 oktober 1941
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Winkler Prins Jaarboek 1952

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.