A. Kool

foto A. Kool
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Gezagvolle officier, die eind negentiende eeuw liberaal Tweede Kamerlid was. Sprak vlug, maar helder en hield in de Kamer lange redevoeringen over de defensie in eigen land en in Nederlands-Indië. Had als militair specialist 'het gehoor' van de Kamer. Na zijn Kamerlidmaatschap onder andere chef van de generale staf. In het laatste jaar van het kabinet-Pierson i minister van Oorlog. Slaagde er toen in korte tijd in alsnog de plannen voor legerhervoming door het parlement te loodsen. Het door hem verdedigde stelsel was zelfs duurder dan het stelsel dat eerder door de Tweede Kamer was verworpen.

liberaal, Liberale Unie
in de periode 1879-1901: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Arthur

Place and date of birth
Maastricht, 21 February 1841

Place and date of death
's-Gravenhage, 24 March 1914

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 April 1879 until 8 September 1883 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • sous-chef Generale Staf en bevelhebber tweede divisie infanterie, from 1 October 1889 until 1 August 1894
 • chef van de Generale Staf, from 1 August 1894 until 1 April 1901
 • minister van Oorlog, from 1 April 1901 until 1 August 1901 (benoemd bij K.B. van 29 maart 1901)
 • chef van de Generale Staf, from 1 August 1901 until 1 October 1907
 • commandant van het veldleger, from 1 October 1907 until 1 November 1909

Military rank (officer) (4/7)
 • majoor der artillerie, from 15 September 1883 until 15 September 1886
 • luitenant-kolonel der artillerie, from 15 September 1886 until 1 October 1889
 • kolonel der artillerie, from 1 October 1889 until 1 December 1897
 • luitenant-generaal der artillerie, from 1 December 1897 until 1 November 1909

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter Permanente militaire spoorwegcommissie, until 1907
 • adjudant in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina, from 31 August 1898 until 24 March 1914

Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie exploitatie van de Nederlandse Spoorwegen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from June 1881 until September 1883

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Tweede Kamerlid vooral over militaire zaken en voorts over justitie (Wetboek van Strafrecht), koloniën en spoorwegen
 • Stemde in de vier jaar dat hij Kamerlid was steeds tegen de begroting van Oorlog vanwege onder meer bezwaren tegen de plaatsvervanging

Legislative activities as minister
 • Bracht de Militiewet 1901 tot stand. Deze wet voerde het kazernestelsel in voor een bij wet bepaald contigent van dienstplichtigen. De oefentijd werd voor de bereden wapens bepaald op 12 maanden, waarvan een deel (7500 man) als 'blijvend gedeelte' ook gedurende de wintermaanden onder de wapenen bleef voor de noodzakelijke wachtdiensten, kadervorming en eventuele mobilisatie. Door de legerhervorming werd het veldleger 45.000 man sterk, met een jaarlijks contingent van 17.500 man.
 • Bracht in 1901, met Goeman Borgesius, tegelijk met de Militiewet de Wet tot regeling van de landweer en tot opheffing van de schutterij tot stand. In de Landweer dienden gedurende zeven jaar de afgezwaaide miliciens. De officieren en onderonderofficieren waren afkomstig uit het reserve-personeel en ook vrijwilligers konden er deel van uitmaken.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Gaf de jonge koningin onderwijs in de landsverdediging
 • Volgde in 1901 minister Eland op, die was afgetreden vanwege aanvaarding van het amendement-Van Gilse op de ontwerp-Militiewet
 • Was in 1908 bij de formatie-Heemskerk betrokken bij het zoeken naar een geschikte kandidaat voor het ministerschap van Oorlog

Campaign trail
 • Versloeg in 1879 bij een tussentijdse verkiezing in het district Arnhem jhr. A.F. de Savornin Lohman (a.r.)
 • Versloeg in 1879 bij de periodieke verkiezingen jhr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland (a.r.)
 • Was in 1883 geen kandidaat

Non-acceptance of political functions
 • minister van Oorlog, July 1901 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • Mr. Antonio, "Generaal Kool", Parlementaire Portretten, Nieuwe Reeks XXIV, De Telegraaf, 18 mei 1901
 • "N.R.C.", 25 maart 1914
 • Wie is dat? 1901
 • Ned. Patriciaat, 1910

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.