Mr. H.A.M.T. (Hans) Kolfschoten

foto Mr. H.A.M.T. (Hans) Kolfschoten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande katholieke politicus en bestuurder, die in het eerste naoorlogse kabinet-Schermerhorn i minister van Justitie werd. Kreeg als zodanig te maken met de inrichting van de bijzondere rechtspleging, de zuivering van rechtscolleges, zoals van de Hoge Raad, en de repatriëring van overlevenden van de Holocaust. Was voor de oorlog secretaris van de RKSP en directeur van het partijbureau. Na zijn ministerschap Eerste Kamerlid en burgemeester van Eindhoven en van Den Haag. In Eindhoven zette hij zich in voor de komst van de Technische Hogeschool en in Den Haag bevorderde hij onder meer de komst van het Congresgebouw. Stond als burgemeester bekend als een charmante en beminnelijke bestuurder.

KVP, RKSP
in de periode 1945-1952: lid Eerste Kamer, minister, burgemeester van 's-Gravenhage

1.

Personal data

Surnames
Henri Anthony Melchior Tieleman (Hans)

Place and date of birth
Arnhem, 17 August 1903

Place and date of death
's-Gravenhage, 2 August 1984

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • secretaris-penningmeester RKSP, from November 1928 until October 1938
 • directeur partijbureau RKSP, from October 1938 until July 1941 (tevens tweede secretaris RKSP)
 • directeur partijbureau RKSP, from 6 May 1945 until 25 June 1945
 • minister van Justitie, from 25 June 1945 until 3 July 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1946 until 27 July 1948
 • burgemeester van Eindhoven, from 1 September 1946 until 10 February 1957 (benoemd bij K.B. van 14 augustus 1946)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 July 1949 until 15 July 1952
 • burgemeester van 's-Gravenhage, from 10 February 1957 until 1 November 1968 (benoemd bij K.B. van 7 januari 1957, geïnstalleerd 11 februari)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Nederlandse Hartstichting (na zijn pensionering)
 • lid redactie tijdschrift "De Gemeentestem", from 1969 until 1982

Derived functions
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 17 March 1948 until 22 June 1948

Honorary positions
erevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken en civiele verdediging van de KVP-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/5)
 • Stelde in oktober 1945 het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging in, dat de taken van het Militair Gezag ten aanzien van politieke delinquenten moest overnemen. De Politieke Opsporingsdiensten werden ondergebracht bij de politie.
 • Bracht per 1 november 1945 de zorg voor kinderen van politieke delinquenten onder bij het Bureau Bijzondere Jeugdzorg
 • Kreeg te maken met de zuivering van de Hoge Raad en was verantwoordelijk voor de benoeming op 9 november 1945 van J. Donner tot president van de Hoge Raad der Nederlanden

Legislative activities as minister (3/4)
 • Vaardigde in 1945 het Besluit Politieke Delinquenten (Stb. F 244) uit. Riep daarmee de mogelijkheid van vervroegde voorwaardelijke invrijheidstelling en buitenvervolgingstelling van politieke delinquenten in het leven. Pas na beroep hiertegen kon alsnog tot vervolging worden overgegaan door een Bijzonder Gerechtshof of Tribunaal.
 • Vaardigde in 1945 met minister Beel het Politiebesluit 1945 (Stb. F 250) uit. Hierdoor verdween het stelsel dat iedere gemeente een eigen politie had (eventueel op eigen verzoek bijstaan door rijkspolitie).
 • Bracht in 1946 samen met minister Van der Leeuw de Wet zuivering van kunstenaars (Stb. G 84) tot stand, waarmee een wettelijke basis werd gegeven aan de door het Militair Gezag ingestelde ereraden. Er kwam tevens een Centrale Ereraad die als beroepsinstantie optrad. (139)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life (3/5)
 • Zijn schoonzus was gehuwd met een broer van Carl Romme
 • Jhr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck was een huisvriend van zijn ouders en bevorderde zijn carrière
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Arnhem

Campaign trail
 • In 1946 en 1951 gekozen door en in 1948 kandidaat in Groep IV: Zuid-Holland

Non-acceptance of political functions
 • minister van Binnenlandse Zaken, 1952 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • "Sprekend een burgemeester: Observaties, kenschetsen, meningen en beschouwingen van Mr. H.A.M.T. Kolfschoten, burgemeester van 's-Gravenhage", verzameld bij diens afscheid (Alphen aan den Rijn, 1968) (bevat een biografisch portret door F.J. Philips)
 • J. Bosmans, "Kolfschoten, Henri Anthonij Melchior Tieleman (1903-1984)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 348
 • D. Hillenius, "Mr. H.A.M.T. Kolfschoten (1903-1984). Een welsprekend burgemeester", in: "Verhalen. 150 jaar De Gemeentestem", 67
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.