Mr. H.A.M.T. (Hans) Kolfschoten

foto Mr. H.A.M.T. (Hans) Kolfschoten
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Charmante en beminnelijke katholieke minister en bestuurder, die vooral door zijn burgemeesterschap van Den Haag bekend werd. Was voor de oorlog secretaris van de RKSP en directeur van het partijbureau. Kreeg als minister van Justitie in het kabinet-Schermerhorn/Drees i te maken met de inrichting van de bijzondere rechtspleging en de zuivering van rechtscolleges, zoals de Hoge Raad. Na zijn ministerschap Eerste Kamerlid en burgemeester van Eindhoven en Den Haag. Stond als zodanig zeer goed aangeschreven. In Eindhoven zette hij zich in voor de komst van de Technische Hogeschool en in Den Haag bevorderde hij de komst van het Congresgebouw.

KVP, RKSP
in de periode 1945-1952: lid Eerste Kamer, minister, burgemeester van 's-Gravenhage

1.

First names

Henri Anthony Melchior Tieleman (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 17 August 1903

Place and date of death
's-Gravenhage, 2 August 1984

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

4.

Main functions and occupations

 • directeur partijbureau RKSP, from 6 May 1945 until 25 June 1945
 • minister van Justitie, from 25 June 1945 until 3 July 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 July 1946 until 27 July 1948
 • burgemeester van Eindhoven, from 1 September 1946 until 10 February 1957 (benoemd bij K.B. van 14 augustus 1946)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 July 1949 until 15 July 1952
 • burgemeester van 's-Gravenhage, from 10 February 1957 until 1 November 1968 (benoemd bij K.B. van 7 januari 1957, geïnstalleerd 11 februari)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Nederlandse Hartstichting (na zijn pensionering)
 • lid redactie tijdschrift "De Gemeentestem", from 1969 until 1982

Derived functions
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 17 March 1948 until 22 June 1948

Honorary positions
erevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken en civiele verdediging van de KVP-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/5)
 • Bracht per 1 november 1945 de zorg voor kinderen van politieke delinquenten onder bij het Bureau Bijzondere Jeugdzorg
 • Kreeg te maken met de zuivering van de Hoge Raad en was verantwoordelijk voor de benoeming op 9 november 1945 van J. Donner tot president van de Hoge Raad der Nederlanden

Legislative activities as minister (2/4)
 • Vaardigde in 1945 met minister Beel het Politiebesluit 1945 (Stb. F 250) uit. Hierdoor verdween het stelsel dat iedere gemeente een eigen politie had (eventueel op eigen verzoek bijstaan door rijkspolitie).
 • Bracht in 1946 samen met minister Van der Leeuw de Wet zuivering van kunstenaars (Stb. G 84) tot stand, waarmee een wettelijke basis werd gegeven aan de door het Militair Gezag ingestelde ereraden. Er kwam tevens een Centrale Ereraad die als beroepsinstantie optrad. (139)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life (3/5)
 • Zijn schoonzus was gehuwd met een broer van Carl Romme
 • Jhr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck was een huisvriend van zijn ouders en bevorderde zijn carrière
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Arnhem

Campaign trail
 • In 1946 en 1951 gekozen door en in 1948 kandidaat in Groep IV: Zuid-Holland

Non-acceptance of political functions
 • minister van Binnenlandse Zaken, 1952 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.