G.W.J. van Koeverden

foto G.W.J. van Koeverden
Source: Parlement.com.

Landbouwer uit de Betuwe die vier jaar namens de RKSP in de Tweede Kamer zat. Actief in onder meer de katholieke land- en tuinbouworganisatie en de KRO. Bescheiden afgevaardigde op het terrein van landbouw en waterstaat. Tevens gemeenteraadslid en Statenlid. Zijn voornaamste bestuursfunctie was echter gedeputeerde van Gelderland. Na de bevrijding was hij waarnemend Commissaris van de Koningin.

RKSP
in de periode 1933-1937: lid Tweede Kamer

1.

First names

Gerardus Wilhelmus Josephus

2.

Personal data

Place and date of birth
Buren (Gld.), 30 May 1882

Place and date of death
Buren (Gld.), 29 September 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 June 1933 until 8 June 1937
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met ruilverkaveling en nutsbedrijven) van Gelderland, from 9 January 1935 until 1 September 1941
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met ruilverkaveling en nutsbedrijven) van Gelderland, from May 1945 until 3 July 1946
 • waarnemend Commissaris van de Koningin in Gelderland, from 7 May 1945 until 20 July 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Raiffeisenbank
 • voorzitter Radboudstichting, afdeling Gelderland

Derived functions
lid vaste commissie voor Openbare Werken, Waterstaats- en Verkeersaangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw- en waterstaatszaken

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Stortte bij zijn aantreden als gedeputeerde in januari 1935, ervan uitgaande dat hij slechts vijf maanden gedeputeerde zou blijven, de helft van zijn honorarium in de kas van het Nationaal Crisis Comité
 • Weigerde in 1935 een kandidatuur te aanvaarden voor de Eerste Kamer

Private life
 • Zijn vader was landbouwer
 • Zijn broer was priester (pastoor) en medeoprichter van de KRO
 • Zijn schoonvader was wethouder van Druten

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.