M.J. (Mike) Keyzer

foto M.J. (Mike) Keyzer
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Liberale diplomaat, econoom, met lange ervaring in Europese handelspolitiek. Werd in 1963 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Marijnen i en later opnieuw in het kabinet-De Jong i. Was belast met vervoersaangelegenheden en zette zich onder meer in voor luchtvaartovereenkomsten ten behoeve van de KLM. Voerde in 1968 namens Nederland de onderhandelingen over het Europese vervoersbeleid, waardoor onder meer de rij- en rusttijden werden gelijkgetrokken. Geen uitgesproken partijman. Eindigde zijn loopbaan als voorzitter van de AVRO.

VVD
in de periode 1963-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Meijer Joseph (Mike)

2.

Personal data

Place and date of birth
Venlo, 15 October 1911

Place and date of death
's-Gravenhage, 16 July 1983

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from October 1963

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met goederenvervoer en internationale vervoersaangelegenheden), from 22 October 1963 until 14 April 1965
 • ambtenaar tweede klasse buitenlandse dienst, from 1965 until April 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 18 April 1967
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met luchtvaart, scheepvaart en goederenvervoer), from 18 April 1967 until 6 July 1971
 • voorzitter AVRO (Algemene Vereniging voor Radio-Omroep), from 11 September 1971 until 1 January 1982

Responsibilities as minister
 • Was in de periode 1967-1971 als staatssecretaris ook belast met zaken betreffende de Nederlandse spoorwegen (infrastructuur, materieel)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen "P. Vermeer Verenigde Bedrijven" B.V., until 16 July 1983
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Intradal te Amersfoort, until 16 July 1983

Derived functions
voorzitter vaste commissie voor de Scheepvaart (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 March 1967 until 18 April 1967 (zonder betekenis)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/6)
 • Zag in 1970 af van zijn aanvankelijke voornemen om de spoorlijn Sneek-Staveren op te heffen en te vervangen door een busdienst
 • Diende in 1970 de ontwerp-Wet sloopregeling binnenvaart in. Dit voorstel werd in 1976 door staatssecretaris Van Hulten in het Staatsblad gebracht. (11.029)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1971 samen met minister Roolvink een wijziging (Stb. 354) van de Rijtijdenwet 1936 tot stand. Daarmee werd wetgeving aangepast aan een EEG-richtlijn over grensoverschrijdend wegvervoer. Er kwam een regeling voor mechanische controle (tachograaf) op naleving van regels en de regeling van strafsancties werd opgenomen in het rijtijdenbesluit. (10.482)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Medeoprichter van het Contactorgaan Nederlands Vervoersoverleg

Private life
Was in de bezettingstijd aanvankelijk werkzaam voor de Joodse Raad. Daarna tot 29 september 1943 geïnterneerd in Barneveld, tot 4 september 1944 in Westerbork, tot begin februari 1945 in Theresienstadt, waarna hij werd uitgewisseld naar Zwitserland.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.