Dr. G.J. (Gerrit-Jan) van Heuven Goedhart

foto Dr. G.J. (Gerrit-Jan) van Heuven Goedhart
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Ambitieuze domineeszoon, die al als 29-jarige hoofdredacteur werd van De Telegraaf. Werd echter in 1933 ontslagen, omdat hij niet wilde melden dat Hitler een groot staatsman was. Maakte daarna als hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad door zijn opstelling jegens Nazi-Duitsland een gezaghebbende krant. Leider van het illegale Parool en Engelandvaarder. Aan het einde van de oorlog in Londen minister van Justitie in het tweede kabinet-Gerbrandy i. Vanaf 1945 hoofdredacteur Het Parool, vier jaar Eerste Kamerlid voor de PvdA en Hoge Commissaris der Vluchtelingen. Verwierf in die laatste functie internationaal aanzien; de organisatie kreeg de VN-vredesprijs.

PvdA, partijloos
in de periode 1944-1951: lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Gerrit Jan (Gerrit-Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bussum, 19 March 1901

Place and date of death
Genève, 8 July 1956

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Justitie, from 12 July 1944 until 23 February 1945
 • hoofdredacteur dagblad "Het Parool", from 1 September 1945 until 1 January 1951
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 October 1947 until 1 January 1951
 • Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen te Genève, from 1 January 1951 until 8 July 1956 (in 1954 ontving zijn bureau de Nobelprijs voor de Vrede)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Staatscommissie over de coördinatie van de overheidsvoorlichting, from 1946 until January 1947 (in januari 1947 besloot het kabinet een 'regeringsadviseur van het voorlichtingsbeleid' aan te stellen)
 • voorzitter Nederlandse delegatie naar Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, from 1949 until 1950

Derived functions
secretaris van de ministerraad (kabinet-Gerbrandy II), from 1 September 1944 until 23 February 1945

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met buitenlandse zaken, justitie en defensie

Legislative activities as minister (2/3)
 • Vaardigde in september 1944 het Besluit Herstel Rechtsverkeer (Stb. E 100) uit
 • Vaardigde in oktober 1944 het Besluit Berechting Economische Delicten (Stb. E 135) uit

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Eén van de ministers-kwartiermakers die in november 1944 naar het bevrijde Zuid-Nederland gingen
 • Vroeg op 15 januari 1945 ontslag als minister, omdat hij het regeringsbeleid 'ontkracht' achtte. Daarbij speelde zowel de positie van Kruls (Militair Gezag) als de moeizame verhouding met procureur-generaal Speyart van Woerden op het gebied van arrestaties een belangrijke rol. Tevens was zijn verstandhouding met de koningin verstoord, onder meer omdat zij weigerde het ontwerp-besluit Noodparlement te bekrachtigen.
 • Stond als voorzitter van een staatscommissie over overheidsvoorlichting aan de wieg van oprichting van de Rijksvoorlichtingsdienst

Private life
 • Zijn moeder overleed in 1919. Zijn vader hertrouwde later.
 • Zijn tweede echtgenote was een Noorse

Campaign trail
 • Was in 1946 kandidaat in en werd in 1948 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

Pseudonyms and nicknames
 • De Graaf (schuilnaam in het verzet)
 • Blake (schuilnaam tijdens zijn tocht naar Londen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.