J.P. Havelaar

foto J.P. Havelaar
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Antirevolutionaire minister van Waterstaat in het Coalitiekabinet-Mackay i. Waterstaatkundig ingenieur, die bij de waterstaat in Utrecht werkte en directeur van de Provinciale Waterstaat van Drenthe was. Bracht als minister een wet tot stand waardoor nog slechts twee spoorwegmaatschappijen de spoorlijnen zouden exploiteren en verder een nieuwe wet op de brievenposterij. Na zijn ministerschap Tweede en Eerste Kamerlid, Statenlid en gemeenteraadslid in Den Haag. Ging later over naar de christelijk-historischen.

Vrij-AR, CHP, CHU, antirevolutionair, ARP
in de periode 1888-1913: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Jacob Petrus

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 23 January 1840

Place and date of death
's-Gravenhage, 7 April 1918

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 1894
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), from 1897 until 16 April 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), from 16 April 1903 until 9 July 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 9 July 1908

4.

Main functions and occupations

 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, from 21 April 1888 until 21 August 1891
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 December 1891 until 1 May 1893 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 28 March 1893 until 3 October 1893
 • directeur-generaal der Posterijen en Telegraphie, from 1 May 1893 until 1 May 1905
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1902 until 23 July 1904 (voor Zuid-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1904 until 8 February 1913 (voor Zuid-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Derived functions (2/6)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from April 1911 until July 1911
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from September 1911 until September 1912

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over waterstaat (spoorwegen, havens, telefonie)
 • Sprak enkele keren als Eerste Kamerlid, vooral over waterstaat en defensie, maar ook over justitiële onderwerpen en mijnbouw

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Tijdens zijn ministerschap kwam in 1890 een overeenkomst tot stand tussen de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren-spoorwegmaatschappij. De wet tot goedkeuring van die overeenkomst bepaalde door welke maatschappij lijnen zouden worden geëxploiteerd.

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1891 samen met minister Ruijs van Beerenbroek de wet tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijkswaterstaatswerken tot stand. Deze maakte door straffen te handhaven regels mogelijk ten aanzien van het varen op openbare wateren, het gebruik maken van o.a. veren, duikers, sluizen, bruggen en dammen, het gebruik maken van zeestranden, duinen, dijken en oevers en ten aanzien van baggeren en graven, alsmede het vissen van schelpdieren.
 • Bracht in 1891 de Wet tot regeling van de brievenposterij tot stand. Deze wet verving de Postwet uit 1850 en stelde onder andere nieuwe posttarieven vast voor het verzenden van brieven, gedrukte stukken en nieuwsbladen. Verder regelde de wet onder meer de mogelijkheid tot het laten aantekenen van poststukken en aansprakelijkheid voor schade.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In Tilburg was hij onder meer belast met plannen voor de riolering in 1869. Hij was voorts belast met de scheepvaartverbinding Vecht-Eem in 1873, de drinkwaterleiding in Utrecht (1875), de bevaarmaking van de Regge (1876), de kanalisatie van de Leij (1876), bouwsluizen in Soestdijk (1877) en een ontwerp voor een algemeen net van tramwegen (1878).
 • Kreeg in 1875 de leiding van grondboringen in het zuidelijk deel van de Zuiderzee, ter voorbereiding van mogelijke inpoldering
 • Werd in 1901 door Kuyper aangezocht als minister van een nieuw in te stellen ministerie van Landbouw. Daarmee had de taak van Kuyper als minister van Binnenlandse Zaken ontlast moeten worden. Zijn dokter raadde Havelaar echter een ministerschap af, waarna Landbouw werd overgeheveld naar Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Private life
Zijn vader was wethouder van Rheden (1851-1860)

Campaign trail
 • Versloeg in 1891 bij tussentijdse verkiezingen Ph. van der Breggen (lib.)
 • Versloeg in 1902 bij de periodieke verkiezingen voor de Eerste Kamer in Zuid-Holland W.H. de Beaufort met 44 tegen 30 stemmen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Landbouw, July 1901 (geweigerd)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.