Jhr. C. Hartsen

foto Jhr. C. Hartsen
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Amsterdamse koopman die in 1888 in het eerste coalitiekabinet, het kabinet-Mackay i, minister van Buitenlandse Zaken werd, omdat er nauwelijks geschikte antirevolutionaire kandidaten waren. Telg van een voornaam doopsgezind handelsgeslacht. Als behartiger van de Amsterdamse handelsbelangen in 1859 tot Eerste Kamerlid gekozen. Voorstander van vrijhandel, maar op andere gebieden, met name op koloniaal gebied, zeer conservatief. Werd in 1871 vervangen door een liberaal. Tijdens zijn ministerschap speelden kwesties over de handel met Congo en met Frankrijk over de grens tussen Frans Guyana en Suriname. De liberalen waren kritisch over zijn beleid. Schoonzoon van Jacob van Lennep i en schoonvader van Theo Heemskerk i.

conservatief
in de periode 1859-1891: lid Eerste Kamer, minister, staatsraad in buitengewone dienst

1.

First name

Cornelis

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 23 January 1823

Place and date of death
Hilversum, 11 October 1895

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1859 until 17 September 1877 (voor Noord-Holland)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 October 1877 until 1 May 1884 (benoemd bij K.B. van 29 september 1877)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 21 April 1888 until 21 August 1891
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 18 August 1893 until 11 October 1895

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter internationale jury voor de toekenning der bekroningen op de koloniale tentoonstelling te Amsterdam, October 1883
 • lid Raad van Commissarissen dagblad "Het Vaderland" te 's-Gravenhage, 1895

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from October 1863 until December 1863
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from December 1872 until May 1873

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Stemde in 1870 tegen het voorstel tot afschaffing van de doodstraf
 • Behoorde in 1870 tot de meerderheid die bewerkstelligde dat de begroting van Nederlands-Indië werd verworpen, wat leidde tot het aftreden van minister De Waal

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/5)
 • Stemde eind 1890 in met het Congo-tractaat, nadat Nederland zich lang had verzet tegen het heffen van invoerrechten in de Congo op sterke drank en wapens als uitzondering op de algemene handelsvrijheid
 • Hij had veel aandacht voor arbitrage als middel tot beslechting of voorkoming van internationale geschillen. Verder bewerkstelligde hij in 1889 dat Nederlands vee weer vrij op de Engelse markt werd toegelaten.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Pleitte in 1862 voor een Nederlandse Oostspoorweg van Amsterdam naar Anholt
 • Tegenstander van de verovering van Atjeh
 • Had goede contacten met J. Heemskerk Azn., die hem om advies vroeg bij de grote regeringscrisis in 1867

Private life
 • Zijn broer was lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Koophandel
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland
 • Vader Pieter werd in 1841 verheven in de Nederlands adel; inlijving in de adel geschiedde op 3 juli 1844

Campaign trail (3/4)
 • Werd in 1887 bij tussentijdse verkiezingen in het district Alkmaar verslagen door I.A. Levy (lib.)
 • Was in 1888 Tweede Kamerkandidaat in het district Alkmaar. Werd na herstemming verslagen door W. van der Kaay (lib.)
 • Eindigde in 1893 bij tussentijdse verkiezingen in het district Beverwijk als derde achter J. van Loenen Martinet (rad.) en Th.L.M.H. Borret (r.k.)

Non-acceptance of political functions
 • minister van Koloniën, 1867 (geweigerd om zakelijke en persoonlijke redenen)
 • lid Raad van State (benoemd bij K.B. van 13 maart 1884; ingetrokken bij K.B. van 4 april 1884)
 • minister van Financiën, April 1888 (geweigerd)

Pseudonyms and nicknames
Koloniale Kees (spotnaam van tegenstanders tijdens zijn ministerschap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.