Mr. G.A. van Hamel

foto Mr. G.A. van Hamel
bron: Stadsarchief Amsterdam
Source: Parlement.com.

Uitmuntend jurist en vooraanstaand liberaal. In 1885 de eerste voorzitter van de Liberale Unie. Was 30 jaar hoogleraar strafrecht in Amsterdam en een warm voorstander van een humaner gevangenisregime. Was ook enige jaren gedeputeerde van Noord-Holland en lid van enkele staatscommissies. Kwam op 67-jarige leeftijd in de Tweede Kamer voor een Amsterdams district. Medeoprichter van de Nederlandse Juristenvereniging. Werd na zijn dood in 1917 opgevolgd door zijn zoon.

Liberale Unie
in de periode 1909-1917: lid Tweede Kamer

1.

First names

Gerard Anton

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 17 January 1842

Place and date of death
Amsterdam, 1 March 1917

Place and date of burial
Driehuis-Westerveld, 5 March 1917 (crematie)

3.

Party/Movement

Party/Parties
Liberale Unie, from 1885

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar strafrecht, strafvordering en wijsbegeerte van het recht, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, from 1 September 1880 until 1 September 1910 (benoemd 16 juni 1880)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 6 July 1892 until 1 March 1917 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1909 until 1 March 1917 (voor het kiesdistrict Amsterdam IV)
 • lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, from 6 July 1910 until 1 March 1917

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • redacteur "Tijdschrift voor Strafrecht" (medeoprichter)
 • lid Staatscommissie voor de herziening van het Wetboek van Strafvordering (Staatscommissie-Ort), from 7 May 1910 until 13 May 1913

Derived functions
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk IV (Justitie) 1917 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over onderwerpen inzake justitie en binnenlandse zaken (waaronder kunsten)
 • Diende in 1910 met Limburg (VDB) een initiatiefwetsvoorstel in om de mogelijkheid van het Openbaar Ministerie in beroep te gaan tegen uitspraken van rechtbanken in strafzaken te beperken. Dit voorstel werd in 1912 ingetrokken.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Voorstander van strafrechtvernieuwing, waarbij preventie meer centraal moest staan en er een duidelijk onderscheid zou komen tussen verbeterbaren en onverbeterbaren
 • Werd als hoogleraar in 1910 en als Tweede Kamerlid in 1917 opgevolgd door zijn zoon Joost Adriaan

Private life (3/6)
 • Mr. B.C.J. Loder, raadsheer in de Hoge Raad, en S.J.R. de Monchy, burgemeester van Den Haag, waren gehuwd met zussen van zijn echtgenote
 • Zijn echtgenote en de echtgenote van Tweede Kamerlid G.H. Hintzen waren zussen
 • Zijn (tweeling)broer was hoogleraar in Groningen

Campaign trail
 • Werd in 1909 na herstemming in Amsterdam III verslagen door P.J. Troelstra (sdap)
 • Versloeg in 1909 bij tussentijdse verkiezingen D. Wijnkoop
 • Versloeg in 1913 J. Loopuit (sdap)

Non-acceptance of political functions
 • minister-president en minister van Justitie, August 1905 (geweigerd vanwege gezondheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.