H.J. (Henri) ter Hall

foto H.J. (Henri) ter Hall
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Bekend revue-artiest die in 1918 als vertegenwoordiger van de amusementswereld in de Tweede Kamer kwam. Opvallende verschijning in het parlement door zijn felgekleurde vesten, witte kuif en snor. Was ook jarenlang gemeenteraadslid in Rijswijk; de laatste jaren voor het rechtse Verbond Nationaal Herstel i.

Neutrale Partij, Neutrale fractie, Vrijheidsbond
in de periode 1918-1925: lid Tweede Kamer

1.

First names

Hendrik Johannes (Henri)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 5 February 1866

Place and date of death
Rijswijk (Z.H.), 31 May 1944

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Neutrale Partij, from January 1918 (medeoprichter)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from 16 April 1921 until 1929
 • Federatief Verband, from 1929
 • Verbond voor Nationaal Herstel, from 1934 until 1939
 • lijst-Ter Hall, from 1939 until 1941 (plaatselijke lijst)

National political party
Neutrale Fractie, from 27 September 1918 until 16 April 1921

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Rijswijk (Z.H.), from 14 September 1917 until 1 September 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 15 September 1925
 • directeur Eerste Nederlandse revuegezelschap "Henri ter Hall", from 1920 until 1928

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Helden-der-Zeefonds "Dorus Rijkers", from 1931
 • lid Centrale Commissie Filmkeuringen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over de belangen van artiesten, en voorts over marine-aangelegenheden, pensioenen, ambtenarenzaken en spoorwegen; hield zich ook bezig met militaire aangelegenheden en volksgezondheid

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Voerde in 1918 onder meer campagne via zijn programma 'Knijpen maar!'
 • Was tussen 1935 en 1939 in Rijswijk gemeenteraadslid voor het Verbond Nationaal Herstel, daarna voor de lijst-Ter Hall

Private life (3/4)
 • Tot zijn gezelschap behoorden onder andere enige tijd Louis Davids en Johan Buziau
 • Trok volle zalen met producties als 'Schots en Scheef' (1912), 'In het gedrang' (1915) en 'Afkloppen!' (1917)
 • Zijn vader was horlogemaker te Haarlem (tot 1867) en stationsopzichter

Campaign trail
 • Werd in 1925 niet herverkozen hoewel hij 900 stemmen meer had behaald dan Abr. Staalman met wie hij een aparte (liberale) lijst vormde. Hij stond echter in slechts zes kieskringen als nummer één op die lijst en Staalman in twaalf. Het bestuur van de Vrijheidsbond sprak uit dat Staalman op grond van de wettelijke regels terecht aanspraak maakte op de zetel.

Pseudonyms and nicknames
"Koning der revue" (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.