Mr. E.A. (Bert) Haars

foto Mr. E.A. (Bert) Haars
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Bekwame juriste, die als vrouw lang moest wachten voor de CHU haar in 1967 verkiesbaar stelde voor de Tweede Kamer. Was advocaat in Breukelen en had lange bestuurservaring in gemeente en provincie. Na haar Kamerlidmaatschap twee jaar lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht. In december 1977 staatssecretaris van Justitie in het eerste kabinet-Van Agt i onder meer belast met het vreemdelingenbeleid en gevangeniswezen. Voerde een restrictief toelatingsbeleid waarmee zij zich niet populair maakte. Intelligente, moedige en consequente bewindsvrouwe, die haar tijd vooruit was. Vervulde vele voorzitterschappen van maatschappelijke organisaties en commissariaten in het bedrijfsleven.

CHU, CDA
in de periode 1967-1981: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Elberta Alijda (Bert)

2.

Personal data

Place and date of birth
Lochem, 1 September 1913

Place and date of death
Breukelen, 3 June 1997

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 4 July 1950 until 28 December 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 April 1967 until 20 June 1972
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met bestuurlijke organisatie, gewestvorming en waterschappen) van Utrecht, from June 1972 until 2 July 1974
 • staatssecretaris van Justitie (onder meer belast met vreemdelingenzaken, gevangeniswezen en kinderbescherming), from 28 December 1977 until 11 September 1981
 • waarnemend burgemeester van Kockengen, from 1 February 1986 until 1 January 1989 (in afwachting van gemeentelijke herindeling)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de behandeling van zaken op het terrein van de hoofdafdeling privaatrecht; 2. de strafrechttoepassing; 3. de kinderbescherming; 4. het vreemdelingenbeleid; 5 - voorzover het ministerie van Justitie daarbij betrokken was - de grondwetsherziening; 6. zaken op het terrein van de afdeling gratie, de afdeling internationale rechtshulp, de afdeling bijzondere wetten en het bureau notarissen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Nederlandse Lever Darm Stichting, around 1987
 • voorzitter commissie van advies inzake coördinatie en harmonisatie van het kansspelbeleid, from 1991 until March 1992

Derived functions
ondervoorzitter bijzondere commissie voor de wetsvoorstellen inzake administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (AROB) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 June 1971 until 20 June 1972

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Voerde in 1972 het woord bij het debat over de vrijlating van de 'Drie van Breda'
 • Een door haar ingediend (en aangenomen) amendement leidde tot opneming in de Auteurswet van de bepaling dat koorzang en muzikale begeleiding bij erediensten niet onder het auteursrecht valt, omdat het daarvan een integraal onderdeel is

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/12)
 • Voerde een zo strikt mogelijk asielbeleid. Stelde per 1 november 1980 een visumplicht in voor Turken, nadat Frankrijk en Duitsland eerder al hadden gedaan.
 • Verdedigde in 1981 het wetsvoorstel tot wijziging van de grondwettelijke bepalingen over justitie (in eerste lezing) (16.162)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Was in het verzet actief in de inlichtingendienst Vechtstreek van de illegaliteit
 • Huisgenoot en kantoorgenoot met mevrouw mr. Baud
 • Haar moeder kwam uit Friesland (Opsterland)

Campaign trail
 • Stond in 1956 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 17e (onverkiesbare) plaats van de CHU-kandidatenlijst
 • Stond in 1963 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de 15e (onverkiesbare) plaats van de CHU-kandidatenlijst

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.