Drs. F.J.W. (Frans) Gijzels

foto Drs. F.J.W. (Frans) Gijzels
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Hardwerkende katholieke burgemeesterszoon uit Limburg die na studie economie vele jaren zowel wethouder van Eindhoven was als secretaris van een grote Kamer van Koophandel. Daarnaast actief in diverse bestuursfuncties op het gebied van de middenstand. Staatssecretaris voor middenstandszaken in het kabinet-De Quay i. Gemoedelijke sportieve zuiderling, die zijn loopbaan besloot als burgemeester van Heerlen.

KVP
in de periode 1961-1964: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Frans Joseph Willem (Frans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Sittard, 24 November 1911

Place and date of death
Heerlen, 23 April 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

 • secretaris Kamer van Koophandel voor Oostelijk Noord-Brabant, from 1950 until September 1961
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder andere belast met middenstand en toerisme), from 14 September 1961 until 24 July 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2 July 1963 until 1 September 1964
 • burgemeester van Heerlen, from 1 February 1964 until 1 December 1976
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 2 June 1966 until 3 June 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Welterhof
 • voorzitter bestuur Hotelschool te Maastricht

Honorary positions (2/3)
 • beschermheer drumband "Molenberg"
 • beschermheer Koninklijk Heerlens Mannenkoor "Sint Pancratius"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiële en economische aangelegenheden

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1962 een nota inzake het toerisme uit. Daarin werd voor het eerst de gedachte van vakantiespreiding (in tijd en ruimte) in een regeringsstuk vastgelegd. Er kwam een garantieregeling voor de financiering van hotelbouw en van vakantiebungalows. In de nota werd ook aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering van kampeervoorzieningen en voor bevordering van toerisme vanuit het buitenland. (6.900-XIII, nr. 6)
 • Verdedigde in 1963 in de Tweede Kamer samen met staatssecretaris Scholten de in 1961 ingediende nota inzake reclametelevisie

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 1963 een nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken (Stb. 286) tot stand. De nieuwe wet sluit aan bij ontwikkelingen waardoor de kamers steeds meer behartiger van economische belangen van handel en nijverheid zijn geworden. Er wordt verder een verbinding gemaakt met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie door bedrijfslichamen de mogelijkheid te geven bij de uitvoering van regionale werkzaamheden te laten maken van de kamers van koophandel. (6.951)
 • Bracht in 1963 samen met onder meer De Quay en Toxopeus de Vorderingswet (Stb. 587) tot stand, die bijvoorbeeld in geval van oorlog het vorderen van goederen door de landsoverheid regelt. (5.348)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1959 gepasseerd voor het burgemeesterschap van Eindhoven

Private life
 • Vervulde bij zijn afscheid als wethouder ruim veertig functies in het Eindhovense economische leven
 • Een broer van hem was burgemeester van Wijlré (1946-1954) en van Susteren (1954-1972)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.