Mr. A.M. (Anneke) Goudsmit

foto Mr. A.M. (Anneke) Goudsmit
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Advocate uit Amsterdam, die in 1967 lid van de eerste fractie van D66 in de Tweede Kamer werd. Had als bekwaam juriste en vasthoudend debatster al snel een goede naam als parlementariër. Pleitbezorgster van vrouwenemancipatie en betrokken bij initiatiefvoorstellen op het gebied van staatkundige vernieuwing. In 1971 ministerskandidaat voor Justitie in het schaduwkabinet i van PvdA, D66 en PPR. Weigerde in 1973 staatssecretaris te worden onder Van Agt i vanwege diens standpunt over abortus. Verliet eind 1974 de Tweede Kamer toen zij van haar fractie onvoldoende ruimte kreeg zich afkeurend uit te laten over Van Agts beleid. Werd later rechter in Amsterdam.

D66
in de periode 1967-1974: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 12 July 1933

2.

Party/Movement

Party/Parties
D'66 (Democraten 1966), from 24 October 1966

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 1 December 1974
 • advocaat (samen met mr. W. Kingma) te Amsterdam, from 1975 until 1 June 1992
 • raadsheer Gerechtshof te Amsterdam, from 1 June 1992 until 1996

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/10)
 • lid bestuur Administratiekantoor Perscombinatie
 • lid Scheidsgerecht, Nationale Ziekenhuisraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging van de Medische Tuchtwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 1971 until January 1972
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 December 1972 until 1 December 1974

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/10)
 • Diende in 1972 met Hans van den Doel (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Zondagswet (verplichte zondagopenstelling van door gemeenten gesubsidieerde sportaccommodaties). Dit voorstel werd in 1975 door Erik Jurgens (PPR) en Huub Franssen (PvdA) door het parlement geloodst.
 • Een door haar in 1973 ingediend (en aangenomen) amendement leidde ertoe dat in de regeling van de voorlopige hechtenis werd vastgelegd dat een verdachte erop moet worden gewezen dat hij bij verhoor niet verplicht is te antwoorden.

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/8)
 • Maakte in november 1972 als kandidaat-bewindsvrouw deel uit van het deelkabinet Den Uyl
 • Was in 1973 kandidaat-staatssecretaris van Justitie, maar zij trok zich één dag voor de beëdiging terug omdat ze vreesde niet goed te kunnen samenwerken met Van Agt. Mogelijk speelde de ook de eventuele gratiëring van Duitse oorlogsmisdadigers mee.
 • Gaf haar Kamerzetel op uit onvrede met het abortusbeleid van minister Van Agt en omdat haar fractie weigerde een motie te ondersteunen waarin het voornemen om in te grijpen bij de Abortuskliniek 'Bloemenhove' werd afgewezen. Zij was als enige fractielid ook tegen het houden van interpellatie over de kwestie.

Private life
 • In de oorlog was zij samen met haar broer vanaf juni 1943 ondergedoken in Amsterdam. Van februari 1944 tot 1945 met broer en ouders.
 • Zij bleef naast haar Kamerlidmaatschap actief in de advocatuur

Anecdotes and citations
 • In het debat over mogelijke vrijlating van de Drie van Breda op 29 februari 1972 zei zij: "Is eigenlijk het feit dat de Minister van Justitie zo geschokt was door de hearing [van de Tweede Kamer] niet het zwaarste verwijt dat hem gemaakt kan worden?"

Non-acceptance of political functions
 • staatssecretaris van Justitie, May 1973 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.