Jhr.Dr. M. (Marinus) van der Goes van Naters

foto Jhr.Dr. M. (Marinus) van der Goes van Naters
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

'Rode advocaat' uit Nijmegen. Voor de oorlog justitie-woordvoerder van de SDAP en al snel vooraanstaand fractielid. Volgde in 1945 Drees op als fractievoorzitter en leidde in 1946 ook de eerste PvdA-fractie. Opereerde in die functie nogal solistisch. Kwam in 1951 in conflict met zijn partij over het beleid ten aanzien van Nieuw-Guinea en moest toen opstappen als fractievoorzitter. Pleitbezorger van Europese integratie, zorg voor het milieu, natuurbehoud en ontwikkelingssamenwerking. Was actief in het EGKS-parlement en het Europees Parlement. Kleurrijke, wat geaffecteerd sprekende, rebelse, maar ook vooruitziende figuur in sociaaldemocratische kring.

SDAP, PvdA
in de periode 1937-1967: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personal data

Surnames
Marinus (Marinus)

Place and date of birth
Nijmegen, 21 December 1900

Place and date of death
Wassenaar, 12 February 2005

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en juridisch adviseur NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) te Heerlen, from 1930 until 1940
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 22 February 1967 (met onderbreking 20-24 maart 1959)
 • waarnemend fractievoorzitter SDAP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 September 1945 until 30 November 1945
 • fractievoorzitter SDAP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 1945 until 9 February 1946
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 February 1946 until 16 January 1951
 • lid Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, from 10 September 1952 until 1 January 1958
 • lid Europees Parlement, from 1 January 1958 until 7 May 1967 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • gasthoogleraar recht en sociologie, Universiteit van Rwanda, from 1970 until 1973

Internment
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, from 9 October 1940 until 16 November 1941 (op 7 oktober gevangen genomen)
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, from 16 November 1941 until 11 May 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 11 May 1942 until September 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • vicevoorzitter Nederlandse Groep IPU (Interparlementaire Unie)
 • voorzitter Nederlandse Groep IPU (Interparlementaire Unie)

Derived functions (2/6)
 • voorzitter begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 16 November 1956 until 17 September 1963
 • vicevoorzitter politieke commissie (Europees Parlement)

Honorary positions
erelid Nijmeegse Vereniging voor Natuurschoon

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag
 • Interpelleerde op 19 februari 1959 samen met zijn fractiegenoot Nederhorst minister Luns over fraude met schroot
 • Voerde in 1964 het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel ter goedkeuring van het verdrag tot regeling van de walvisvangst.

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Ontwierp in 1954 een plan voor het Saarland. Werd daarna genoemd als mogelijke Hoge Commissaris voor het Saarland.
 • Keerde zich in 1965 als één van de weinigen in zijn partij tegen de kabinetsdeelname door de PvdA zonder dat nieuwe verkiezingen waren gehouden
 • Eén van de eerste milieuactivisten

Private life (3/5)
 • Richtte de Nijmeegsche Vereeniging voor Natuurschoon op
 • Zijn schoonzoon, mr. L.H.J.B. van Gorkom, was ambassadeur in Jakarta en in Wenen
 • Zijn vrouw, Anneke van der Goes van Naters-van der Plaats, was voorzitter van de Vrouwenbond van de PvdA. Zij was een kleindochter van A. Bloembergen Ezn., Eerste Kamerlid

Non-acceptance of political functions
 • minister van Justitie, 1946 (geweigerd)

Pseudonyms and nicknames
 • "De rode jonker"
 • "De rode advocaat"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/11)
 • A.M. Mreijen, "Goes van Naters, jhr. Marinus van der (1900-2005)", in Biografisch Woordenboek van Nederland (digitale versie)
 • Jan-Joost Lindner, "Rode jonker was 'een vent uit een stuk', met een scherpe tong; Jhr. mr. Marinus van der Goes van Naters (104) leidde de PvdA-fractie na de Tweede Wereldoorlog", De Volkskrant, 15 februari 2005
 • Hans Goslinga, "'Rode jonker' leerde al vroeg schelden. In memoriam Marinus van der Goes van Naters 1900-2005", Trouw, 16 februari 2005
 • A.M. Mreijen, "De Rode Jonker. De eeuw van Marinus van der Goes van Naters 1900-2005" (2018)
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Parlementaire Geschiedenis van Nederland, deel II, band B en band D

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
 • (politiek) archief-Van der Goes van Naters, Nationaal Archief
 • archief-Van der Goes van Naters, IISG
 • familiearchief-Van der Goes van Naters, gemeentearchief Delft

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.