Jhr.Mr. K.A. Godin de Beaufort

foto Jhr.Mr. K.A. Godin de Beaufort
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Conservatieve antirevolutionair uit een Utrechts adellijk geslacht van landheren en regenten. Was voor hij Tweede Kamerlid werd alleen hoogheemraad, raadslid in Utrecht en Statenlid. Werd in 1888 zonder veel enthousiasme minister van Financiën in het Coalitiekabinet-Mackay i. Gaf in die functie geen blijk van een grote werklust en bracht nauwelijks belangrijke financiële wetgeving tot stand. Nadien - als vrij-antirevolutionair - Eerste Kamerlid. Woonde op kasteel Maarsbergen.

Vrij-AR, CHP, CHU, antirevolutionair, ARP
in de periode 1882-1910: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Karel Antonie

2.

Personal data

Changes in name or title
Jhr. K.A. de Beaufort, from 16 January 1850 until 29 April 1856

Place and date of birth
Utrecht, 16 January 1850

Place and date of death
Maarsbergen (gem. Maarn), 7 April 1921

Place and date of burial
Maarsbergen, familiegraf bij Kasteel Maarsbergen, 11 April 1921

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 1896
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), from 1897 until 16 April 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), from 16 April 1903 until 9 July 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 9 July 1908

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 6 September 1881 until 21 April 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 November 1882 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • minister van Financiën, from 21 April 1888 until 21 August 1891
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1893 until 23 July 1904 (voor Zeeland)
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam, from 1 December 1898 until 1916
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1904 until 1 November 1910 (voor Zeeland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • voorzitter Staatscommissie onderzoek naar de financiële toestand van de gemeenten, from 7 July 1903 until January 1906
 • hoofdingeland waterschap Langbroek, around 1904

Derived functions (2/9)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from March 1907 until December 1907
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from March 1908 until December 1908

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over financiële onderwerpen, over handel en over kiesrechtzaken
 • Sprak in de Eerste Kamer enkele malen over financiële onderwerpen

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Het door hem in 1889 verdedigde wetsvoorstel tot instelling van een consignatiekas werd in de Eerste Kamer met 40 tegen 2 stemmen verworpen

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1888 een wet tot verlenging en wijziging van het aan De Nederlandsche Bank verleende octrooi tot stand. Het in 1863 aan de Nederlandsche Bank verleende octrooi om als circulatiebank op te treden, werd opnieuw met 25 jaar verlengd. Verder werd het kapitaal van de Bank vergroot. De Bank kreeg de bevoegdheid om dat kapitaal deels in solide effecten te beleggen en om wisselbrieven en ander handelspapier te kopen en verkopen. De Staat kreeg een aandeel in de winsten die de Bank maakte boven de gewone kapitaalrente. Het wetsvoorstel was in 1886 ingediend door minister Bloem.
 • Bracht in 1890 de Pensioenwet voor burgerlijke ambtenaren tot stand, die een pensioenvoorziening regelde voor ambtenaren, en hun weduwen en wezen. Er werd een pensioenraad voor burgerlijke ambtenaren ingesteld, die de aanvragen voor pensioen beoordeelde. Het Weduwen- en wezenfonds voor burgerlijke ambtenaren werd beheerd door vijf koninklijke commissarissen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd op 22 februari 1881 bij een tussentijdse verkiezing tot Statenlid gekozen, maar pas op 6 juli geïnstalleerd
 • In 1889 stemden alle liberale Tweede Kamerleden tegen zijn begroting
 • Werd op 9 november 1892 bij een tussentijdse verkiezing tot Statenlid gekozen, maar nam geen zitting meer vanwege zijn verkiezingen tot Eerste Kamerlid in juli 1893

Private life
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Utrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht en curator van de Hogeschool te Utrecht
 • W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye, Eerste Kamerlid, was een aangetrouwde neef van zijn echtgenote

Campaign trail (3/5)
 • Werd in 1884, 1886, 1887 en 1888 steeds in de eerste stemmingsronde gekozen. Was in 1888 ook kandidaat in het district Wijk bij Duurstede.
 • Versloeg in 1893 bij de periodieke verkiezingen voor de Eerste Kamer in Zeeland jhr. W. Six (lib.) met 20 tegen 17 stemmen.
 • Was in 1894 anti-Takkiaans Tweede Kamerkandidaat in Amersfoort

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.