A. (Jeanne) Fortanier-de Wit

foto A. (Jeanne) Fortanier-de Wit
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Charmante liberale afgevaardigde voor de PvdV en VVD in de Tweede Kamer, die zeer gewaardeerd werd door haar medeleden en de parlementaire pers. Kampioene van het openbaar onderwijs. Was zelf in Rotterdam werkzaam geweest in het onderwijs. Hield zich verder bezig hield met Koninkrijkszaken, de omroep en sociale vraagstukken. Lid van diverse (Staats)commissies, waaronder de Staatscommissie-Cals/Donner i (maar dat was na haar Kamerlidmaatschap).

PvdV, VVD
in de periode 1946-1958: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Adriana (Jeanne)

Changes in name or title
A. de Wit, until 30 March 1932

Place and date of birth
's-Gravenhage, 19 April 1907

Place and date of death
Velsen-Zuid (gem. Velsen), 23 December 1993

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", until 14 March 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), from 14 March 1946 until 24 January 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 24 January 1948

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 5 September 1939 until 1 September 1941
 • onderwijzeres Openbare lagere school, Speelmanstraat te Rotterdam, from 1942 until 1945
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Rotterdam, from 9 November 1945 until 2 September 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 20 February 1958
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 5 July 1966 until 1 May 1969

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid adviescommissie voor de filmkeuring, from 11 July 1966 until 7 February 1969
 • lid Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Staatscommissie-Cals/Donner), from 26 August 1967 until 29 March 1971

Derived functions
 • voorzitter begrotingscommissie voor Sociale Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 September 1948 until 21 September 1949
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Overzeese Rijksdelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 16 November 1956 until 20 February 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerster voor onderwijs, overzeese gebiedsdelen, ambtenarenzaken, omroepzaken en sociale wetgeving van de VVD-Tweede Kamerfractie. Voerde vaak het woord.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Nam om persoonlijke redenen ontslag als Kamerlid (begeleiding zoon in middelbare schoolperiode en lange periode Kamerlidmaatschap)

Private life
 • Haar echtgenoot was directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam
 • Haar ouders scheidden op 30 maart 1927.

9.

Publications

Publications
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 85-86
 • H.J.L. Vonhoff, "Liberalen onder één dak" (1998), 126 e.v.
 • Wie is dat? 1956

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.