Mr. E. Fokker

foto Mr. E. Fokker
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Bekwame jurist die in 1901 tot de vooruitstrevende liberalen behoorden die overstapten naar de VDB. Zoon van een Zeeuwse koopman. Werd in 1878 griffier van de Staten van Zeeland en bleef dat tot 1892, toen hij Eerste Kamerlid werd. Werd in 1897 in het district Alkmaar tot Tweede Kamerlid gekozen. Was daar een pleitbezorger voor gelijke rechten van de vrouw. Verliet in 1903 de Tweede Kamer om administratief rechter te worden. Was onder meer voorzitter van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving en vervulde veel functies op economisch gebied.

liberaal, vrijzinnig-democratische kamerclub, VDB
in de periode 1892-1903: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First name

Eduard

2.

Personal data

Place and date of birth
Middelburg, 14 July 1849

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 June 1936

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Unie, from 1885 until February 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), from 17 March 1901

National political party
Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, from September 1897 until March 1901

4.

Main functions and occupations

 • griffier Staten van Zeeland, from 15 February 1878 until 16 July 1892
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1892 until 15 September 1896 (voor Zeeland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1897 until 1 March 1903 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • voorzitter Centrale Raad van Beroep (voor de ongevallenwet), from 16 April 1903 until 1 September 1914 (benoemd bij K.B. van 28 februari 1903)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen Stoomvaart Maatschappij "Zeeland"
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek "Fokker"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde in 1893 minister Lely over de marinesluis en marinehaven te Vlissingen
 • Voerde regelmatig het woord in de Tweede Kamer. Sprak over verschillende zaken zoals waterstaat, volkshuisvesting, binnenlands bestuur en militaire zaken.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader was koopman, lid van de firma Van Burg en Fokker scheepsreders
 • Oom van Anthony H.G. Fokker, vliegtuigbouwer

Campaign trail (3/4)
 • Werd in 1897 in het district Middelburg na herstemming verslagen door Ch. Lucasse (arp)
 • Versloeg in 1897 in het kiesdistrict Alkmaar jhr. T.A.J. van Asch van Wijck (arp) na herstemming; derde kandidaat was oud-minister W. van der Kaay
 • Versloeg in 1901 N. Oosterbaan (arp) na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.