J. (Jan) Fokkema

foto J. (Jan) Fokkema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Dominee Fokkema. Rijzige, wat statische figuur in de ARP-Tweede Kamerfractie met galmende domineesstem. Werd pas op later leeftijd predikant, na eerst ambtenaar te zijn geweest bij de Raad van Arbeid. Hield zich als Kamerlid onder meer bezig met onderwerpen als de geestelijke verzorging van gevangenen en militairen, jeugdvorming en maatschappelijk werk. Was ook woordvoerder namens zijn fractie bij de behandeling van de Zondagswet.

ARP
in de periode 1946-1959: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jan (Jan)

Place and date of birth
Arum (gem. Wonseradeel), 1 February 1893

Place and date of death
Amersfoort, 27 January 1966

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 June 1946 until 20 March 1959
 • bijzonder hulpprediker Nederlandse Hervormde Kerk te Zijderveld (Z.H.), from 1 July 1950 until 26 October 1952
 • lid gemeenteraad van Ede, from 1 September 1953 until 1 February 1962
 • wethouder (van volksgezondheid en onderwijs) van Ede, from 25 April 1956 until 1 February 1962
 • hulpprediker Nederlandse Hervormde Kerk te Soest, from February 1962 until 1 August 1965

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid algemeen bestuur NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging), from 1945 until 1966
 • deelnemer congres Europese Parlementaire Unie te Gstaad, September 1947 (eerste congres van Europese parlementariërs)

Derived functions (2/4)
 • lid parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 1952 until 21 December 1956
 • voorzitter vaste commissie voor Naturalisaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 September 1953 until 20 March 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volksgezondheid, maatschappelijk werk, jeugdzorg, defensie-personeelszaken en geestelijke verzorging van gevangenen en militairen

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1959 vanwege zijn leeftijd niet meer herkiesbaar gesteld, waartegen in de ARP enig verzet rees (met name uit de hoek van de Gereformeerde Bonders)

Private life (3/4)
 • Zat tijdens de bezetting enige tijd ondergedoken. Zijn naam werd na de bezetting tijdens een proces tegen burgemeester M. Krijger van Lemsterland in verband gebracht met de arrestatie van zes joden die bij zijn schoonmoeder (mevr. De Vries-Frankema) ondergedoken zaten. Van enige betrokkenheid van hem daarbij bleek echter niets.
 • Zijn oudste zoon, die predikant was, stierf in het concentratiekamp Bergen-Belsen
 • Was in 1948 en in 1958 geruime tijd uitgeschakeld vanwege ziekte (in 1958 na hartaanval). Werd in januari 1959 opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 115
 • Wie is dat? 1956
 • "Ds. J. Fokkema - ambtenaar werd predikant/kamerlid", Trouw, 29 januari 1966

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.