Mr. C. Fock

foto Mr. C. Fock
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal staatsman en bestuurder. IJverige en doortastende burgemeester van onder meer Haarlem en later Amsterdam. In 1868 minister in een door Thorbecke i geformeerd kabinet i. Bracht belangrijke wetgeving tot stand (onder andere de IJkwet, de Begrafeniswet en de Veewet). Na zijn ministerschap kort Tweede Kamerlid en vervolgens Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Had een slechte verhouding met de gedeputeerden. Gold als nogal rechtlijnig en star. Werkte gereformeerden en katholieken die burgemeester wilden worden tegen.

liberaal
in de periode 1868-1900: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

1.

Personal data

Surnames
Cornelis

Place and date of birth
Amsterdam, 29 November 1828

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 May 1910

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester en gemeentesecretaris van Vreeland, from 1 January 1854 until 1 January 1855
 • burgemeester en gemeentesecretaris van Nigtevecht, from 1 January 1854 until 1 January 1855
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton Loenen (Utr.), from 1 September 1854 until 1 January 1855
 • burgemeester van Wijk-bij-Duurstede, from 1 January 1855 until 16 December 1859
 • burgemeester van Haarlem, from 16 December 1859 until 1 May 1866 (benoemd bij K.B. van 1 december 1859)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 19 April 1861 until 4 June 1868 (voor het kiesdistrict Haarlem)
 • lid gemeenteraad van Haarlem, from 3 September 1861 until 1 May 1866
 • burgemeester van Amsterdam, from 1 May 1866 until 4 June 1868 (benoemd bij K.B. van 26 februari 1866)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 3 September 1867 until 4 June 1868
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 4 June 1868 until 4 January 1871 (formeel ontslag per 3 januari 1871)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1871 until 30 November 1871 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • Commissaris des Konings (vanaf 23 november 1890: 'der Koningin') in Zuid-Holland, from 1 December 1871 until 1 April 1900 (benoemd bij K.B. van 13 november 1871)

cabinet formation
 • kabinetsformateur (samen met L.G. Brocx), from 24 November 1870 until 28 November 1870 (poging mislukte)

4.

Other positions

 • voorzitter commisie van toezicht over Koninklijk conservatorium te 's-Gravenhage, from 1879 until 1910
 • voorzitter College van Curatoren Rijksuniversiteit Leiden, from July 1897 until 1 February 1910

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • In 1870 verwierp de Eerste Kamer met 21 tegen 8 stemmen het door hem verdedigde wetsvoorstel om de gemeente Dordrecht uit te breiden met een deel van het grondgebied van Dubbeldam
 • Diende in 1870 een wijziging van de Kieswet in om tot verlaging van de census te komen. Daarbij werd tevens rekening gehouden met de (voorgestelde) vervanging van de patentbelasting. Het wetsvoorstel bleef onafgedaan.

Legislative activities as minister (3/9)
 • Bracht in 1870 de Veewet tot stand, die regels bevatte over de bestrijding van besmettelijke veeziekten. Daartoe kwam er een Veeartsenijkundig Staatstoezicht en Veeartsenijkundige Politie.
 • Bracht in 1870 een wijziging van de Armenwet tot stand, waardoor niet de geboorteplaats, maar de woonplaats bepalend werd voor de vraag welke gemeente ondersteuning diende te verlenen
 • Bracht in 1870 een wet tot stand waarbij de gemeente Anna Paulowna werd ingesteld. Voorheen maakte de Anna Paulownapolder deel uit van de gemeente Zijpe.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn zwager, David Portielje, was gedeputeerde van Noord-Holland

Campaign trail
 • Werd in 1871 bij de periodieke verkiezingen in de districten Amsterdam en Haarlem gekozen en nam zitting voor Amsterdam. Versloeg in het district Haarlem G.L.J. van der Hucht en in het district Amsterdam o.a. H.A. Insinger (cons.)

8.

Publications

Publications
 • G.A.M. Beekelaar, "Fock, Cornelis (1828-1910)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 132
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • Ned. Patriciaat, 1917, 1964

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.