A.H.J.L. (Alexander) Fiévez

foto A.H.J.L. (Alexander) Fiévez
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Blansjaar (Spaarnestad)/Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Minister van Oorlog in het kabinet-Beel I i en daarna kort Tweede Kamerlid. Was reeds als officier maatschappelijk actief, onder meer in de katholieke officiersvereniging. In de meidagen van 1940 betrokken bij de verdediging van de Grebbeline. Als minister (mede)verantwoordelijk voor het uitzenden van dienstplichtigen naar Indonesië. Zijn Dienstplichtwet maakte een actieve Nederlandse rol in de NAVO mogelijk. Na zijn ministerschap tot zijn overlijden vicefractievoorzitter van de KVP. Bekwame, maar wat eerzuchtige minister die in korte tijd het nodige tot stand bracht.

KVP
in de periode 1946-1949: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Alexander Helenus Johannes Leopoldus (Alexander)

Place and date of birth
Zutphen, 22 June 1902

Place and date of death
's-Gravenhage, 30 April 1949

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij), from July 1946

3.

Main functions and occupations

 • hoofd Bureau Organisatie, hoofdkwartier van het veldleger, from 1935 until 1940
 • medewerker Defensieafwikkelingsbureau, from 1940
 • medewerker Distributiedienst
 • chef Bureau Organisatie, militair kabinet van de minister van Oorlog, from 1945 until 2 July 1946
 • minister van Marine ad interim, from 3 July 1946 until 7 August 1946
 • minister van Oorlog, from 3 July 1946 until 7 August 1948
 • minister van Marine ad interim, from 25 November 1947 until 7 August 1948
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 30 April 1949

Internment
 • krijgsgevangene te Neurenberg, May 1943
 • krijgsgevangene te Stanislau, from 1943 until January 1944
 • krijgsgevangene te Neu Brandenburg, from January 1944 until May 1945

Military rank (officer) (4/6)
 • kapitein der infanterie, from 1 April 1938 until August 1945
 • majoor der Generale Staf, from August 1945 until May 1946
 • (tijdelijk) luitenant-kolonel der Generale Staf, from May 1946 until 7 August 1948
 • kolonel der Generale Staf b.d., 7 August 1948 (eervolg ontslag)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid hoofdbestuur ARKO (Algemeene Roomsch-Katholieke Officierenvereeniging), from 1935 until 1940
 • lid hoofdbestuur ARKO (Algemeene Roomsch-Katholieke Officierenvereeniging), from February 1945 until 1949

Derived functions
 • lid commissie van voorbereiding voor de voorstellen tot Grondwetsherziening inzake Nederlands-Indië en het ontwerp-Unieverdrag (Commissie van Negen) (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1948 until 30 April 1949
 • lid parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from July 1948 until 30 April 1949

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was defensiespecialist van de KVP-Tweede Kamerfractie. Heeft als Kamerlid echter niet het woord gevoerd.

Policy-making activities as minister
 • Was als minister zowel verantwoordelijk voor de heropbouw van het Nederlandse leger als voor de uitzending van dienstplichtigen naar Nederlands-Indië. In december 1946 telde het leger bijna 120.000 manschappen, van wie er 47.000 waren uitgezonden.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1947 een machtigingswetje (Wet dienstplichtvoorzieningen) tot stand, waardoor tijdelijk kon worden afgeweken van de Dienstplichtwet ten aanzien van de keuring (er zou ook psychologische keuring plaatsvinden), vrijstelling en ten aanzien van de bestemming van dienstplichtigen voor overzeese dienst. Het wetsvoorstel was in 1946 ingediend door minister Meynen. (195)
 • Bracht in 1947 een wet (Stb. H 293) tot stand waardoor tijdelijk dienstplichtigen zonder hun toestemming overzee (Nederlands-Indië) konden worden gestuurd (385)
 • Bracht in 1948 een algehele herziening van de Dienstplichtwet (Stb. I 221) tot stand, waardoor de opbouw van een groter staand leger mogelijk moest worden. De dienstplicht liep van het achttiende tot vijfentwintigste jaar. Er werd niet langer een jaarlijks contingent bepaald; in principe was iedereen dienstplichtig. De duur van de eerste oefening werd 12 tot 24 maanden, afhankelijk van de rang en het wapen. Voor de zeemacht was die duur 21 tot 24 maanden. Op grond van het drie-broederstelsel werd er vanaf de vierde broer vrijstelling verleend van dienstplicht. (669)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Veroordeelde in 1946 de openbaarmaking door stafchef H.J. Kruls van een gesprek dat hij samen met vice-admiraal Helfrich met koningin Wilhelmina had om hun zorgen te uitten over de toestand in Nederlands-Indië
 • Werd in 1948 genoemd als burgemeester van Utrecht

Private life
 • Was hoofd van de geheime berichtendienst (radio) van de krijgsgevangene officieren in Neu Brandenburg
 • Was vanaf januari 1949 afwezig wegens ziekte

9.

Publications

Publications
 • M.D. Bogaarts, "Fiévez, Alexander Helenus Johannes Leopoldus (1902-1949)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 125
 • M.D. Bogaarts, "De periode van het kabinet-Beel 1946-1948. Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945", Band A (Nijmegen, 1989), p. 679 e.v.
 • Wie is dat? 1948

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.