A.H.J.L. (Alexander) Fiévez

foto A.H.J.L. (Alexander) Fiévez
bron: Hans Blansjaar (Spaarnestad)/Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Minister van Oorlog in het kabinet-Beel I i en daarna kort Tweede Kamerlid. Was reeds als officier maatschappelijk actief, onder meer in de katholieke officiersvereniging. In de meidagen van 1940 betrokken bij de verdediging van de Grebbeline. Als minister (mede)verantwoordelijk voor het uitzenden van dienstplichtigen naar Indonesië. Zijn Dienstplichtwet maakte een actieve Nederlandse rol in de NAVO mogelijk. Na zijn ministerschap tot zijn overlijden vicefractievoorzitter van de KVP. Bekwame, maar wat eerzuchtige minister die in korte tijd het nodige tot stand bracht.

KVP
in de periode 1946-1949: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Alexander Helenus Johannes Leopoldus (Alexander)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zutphen, 22 June 1902

Place and date of death
's-Gravenhage, 30 April 1949

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij), from July 1946

4.

Main functions and occupations

 • medewerker Distributiedienst
 • chef Bureau Organisatie, militair kabinet van de minister van Oorlog, from 1945 until 2 July 1946
 • minister van Marine ad interim, from 3 July 1946 until 7 August 1946
 • minister van Oorlog, from 3 July 1946 until 7 August 1948
 • minister van Marine ad interim, from 25 November 1947 until 7 August 1948
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 30 April 1949

Internment
 • krijgsgevangene te Neurenberg, May 1943
 • krijgsgevangene te Stanislau, from 1943 until January 1944
 • krijgsgevangene te Neu Brandenburg, from January 1944 until May 1945

Military rank (officer) (2/6)
 • (tijdelijk) luitenant-kolonel der Generale Staf, from May 1946 until 7 August 1948
 • kolonel der Generale Staf b.d., 7 August 1948 (eervolg ontslag)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid hoofdbestuur ARKO (Algemeene Roomsch-Katholieke Officierenvereeniging), from 1935 until 1940
 • lid hoofdbestuur ARKO (Algemeene Roomsch-Katholieke Officierenvereeniging), from February 1945 until 1949

Derived functions
 • lid commissie van voorbereiding voor de voorstellen tot Grondwetsherziening inzake Nederlands-Indië en het ontwerp-Unieverdrag (Commissie van Negen) (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1948 until 30 April 1949
 • lid parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from July 1948 until 30 April 1949

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was defensiespecialist van de KVP-Tweede Kamerfractie. Heeft als Kamerlid echter niet het woord gevoerd.

Policy-making activities as minister
 • Was als minister zowel verantwoordelijk voor de heropbouw van het Nederlandse leger als voor de uitzending van dienstplichtigen naar Nederlands-Indië. In december 1946 telden het leger bijna 120.000 manschappen, van wie er 47.000 waren uitgezonden.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1947 samen met onder meer Beel en Jonkman een wet (Stb. H 293) tot stand waardoor tijdelijk dienstplichtigen zonder hun toestemming overzee konden worden gestuurd (385)
 • Bracht in 1948 een algehele herziening van de Dienstplichtwet (Stb. I 221) tot stand, waardoor de opbouw van een groter staand leger mogelijk moest worden. De dienstplicht liep van het achttiende tot vijfentwintigste jaar. Er werd niet langer een jaarlijks contingent bepaald; in principe was iedereen dienstplichtig. De duur van de eerste oefening werd 12 tot 24 maanden, afhankelijk van de rang en het wapen. Voor de zeemacht was die duur 21 tot 24 maanden. Op grond van het drie-broederstelsel werd er vanaf de vierde broer vrijstelling verleend van dienstplicht. (669)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Veroordeelde in 1946 de openbaarmaking door stafchef H.J. Kruls van een gesprek dat hij samen met vice-admiraal Helfrich met koningin Wilhelmina had om hun zorgen te uitten over de toestand in Nederlands-Indië
 • Werd in 1948 genoemd als burgemeester van Utrecht

Private life
 • Was hoofd van de geheime berichtendienst (radio) van de krijgsgevangene officieren in Neu Brandenburg
 • Was vanaf januari 1949 afwezig wegens ziekte

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.