J.J. (Jan) Fens

foto J.J. (Jan) Fens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Source: Parlement.com.

In de periode 1949-1961 de voornaamste defensie-woordvoerder van de KVP in de Tweede Kamer. Was luitenant-kolonel der artillerie en hoofd algemeen onderwijs aan de Koninklijke Militaire Academie, nadat hij daarvoor onder meer inlichtingenwerk op Curaçao had gedaan en officier was geweest bij de kustbewaking. Was ook actief in het NAVO-parlement en de parlementaire vergadering van de West-Europese Unie. Krachtig pleitbezorger van Europese samenwerking op defensiegebied. Na zijn Kamerlidmaatschap lid van de Raad van State i.

KVP
in de periode 1949-1968: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Johannes Josephus (Jan)

Place and date of birth
Breda, 4 December 1900

Place and date of death
Breda, 30 November 1968

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Main functions and occupations

 • particulier secretaris van de burgemeester van Breda, from 1940 until 1941
 • docent en commandant, SROA (School voor Reserve Officieren Artillerie) te Breda, from 1946 until June 1949 (gepensioneerd als luitenant-kolonel)
 • algemeen hoofd onderwijs, KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, from 1948 until June 1949
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 June 1949 until 16 December 1961
 • lid Raad van State, from 16 December 1961 until 30 November 1968 (benoemd bij K.B. van 6 november 1961)

Internment
krijgsgevangene, from 1942 until 1945

Military rank (officer) (4/5)
 • eerste luitenant der artillerie, from 14 August 1928 until December 1938
 • kapitein der artillerie, from December 1938 until 1946
 • majoor der artillerie, from 1946 until 1948 (werd in februari 1949 tijdelijke luitenant-kolonel)
 • luitenant-kolonel der artillerie, from 16 February 1949 until 23 July 1949 (eervol ontslag bij K.B. van 8 juli 1949)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • voorzitter Stichting Nederlands Steunfonds voor de Nederlandse Antillen, around 1961 and still in 1967
 • lid Raad van Commissarissen Nederlandse Wapen- en Munitiefabriek "De Kruithoorn" N.V. te Naarden, around 1968

Derived functions (2/15)
 • lid afdeling Landbouw en Visserij (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was defensie-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Volgde in 1949 in de Tweede Kamer de overleden oud-minister Fiévez op. Kwam via een kwaliteitszetel in de Kamer, nadat Sassen en Van Lieshout hadden bedankt voor het lidmaatschap.
 • Kreeg in mei 1959 45 stemmen bij de stemming voor de eerste kandidaat voor het Tweede Kamervoorzitterschap, omdat de PvdA-fractie Kortenhorst gebrek aan onpartijdigheid verweet

8.

Publications

Publications
Wie is dat? 1956

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.