J. (Jan) van Eibergen

foto J. (Jan) van Eibergen
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Protestants-christelijk vakbondsleider en ARP-Tweede Kamerlid met alleen lagere school, maar met een helder verstand. Was vijftien jaar voorzitter van de christelijke bouwvakkersbond. In de Tweede Kamer volkshuisvestingspecialist in een periode dat woningnood nog volksvijand nummer één was. Vroeg in 1960 in motie om verhoging van het aantal te bouwen woningen voor minderdraagkrachtigen. Door de opstelling van de ARP-ministers leidde dit tot de 'dakpancrisis i' in het kabinet-De Quay i. Werd in 1964 voorzitter van het CNV.

ARP
in de periode 1956-1964: lid Tweede Kamer

1.

First name

Jan (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Renkum, 19 June 1906

Place and date of death
Arnhem, 23 October 1987

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

  • voorzitter NCB (Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid), from 1 December 1949 until 24 March 1964
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 July 1956 until 1 September 1964
  • voorzitter CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), from 24 March 1964 until 10 July 1969 (gekozen op 17 februari 1964)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • lid Raad van Commissarissen NIB (Nederlands Investeringsbank)
  • voorzitter Garantiefonds Reinbouwgroep, around 1983

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Was woordvoerder volkshuisvesting en sociale zaken van de ARP-Tweede Kamerfractie
  • Diende in december 1960 namens zijn fractie en de CHU-fractie een motie in, waarin om de bouw van 5000 extra Woningwetwoningen werd gevraagd. De aanvaarding van deze motie leidde op 23 december 1960 tot de ontslagaanvrage van het kabinet-De Quay. Na bemiddeling door prof. De Gaay Fortman kwam het kabinet op 2 januari 1961 op deze ontslagaanvrage terug.

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in april 1959 tijdens de (eerste) formatie-De Quay genoemd als minister van Volkshuisvesting
  • Was in mei 1959 één van de ondertekenaars van een brief aan het Centraal Comité van de ARP waarin een aantal antirevolutionairen hun verontrusting uitspraken over het in hun ogen te weinig sociaal-christelijke karakter van het kabinet-De Quay
  • Bedankte in 1964 als Kamerlid, omdat de combinatie met het voorzitterschap van het CNV te zwaar was

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.