Mr. D. van Eck

foto Mr. D. van Eck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Rondborstige Zeeuws-Vlaming - in zijn jeugd deed hij aan 'krachttraining' - met een karakteristieke 'leeuwenkop' en een vlugge tong. Zoon van predikant. Volbloed Thorbeckiaan, die gezworen had zijn baard pas af te scheren als er een liberale Grondwet kwam. Had in Den Haag een drukke praktijk als advocaat. Langdurig (1849-1884) Tweede Kamerlid voor Zeeuwse districten en ijveraar voor de Zeeuwse belangen. Gedegen jurist, die de onderwerpen die hij behandelde altijd uitvoerig uitpluisde. Als antimilitarist en medeoprichter en voorzitter van de Vredebond, maakte hij zich sterk voor vreedzame beslechting van internationale geschillen.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1849-1884: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Daniël

Place and date of birth
Kloosterzande (gem. Hontenisse, Zld.), 28 May 1817

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 March 1895

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur te Middelburg, from 1841 until September 1849
 • gemeentesecretaris van Biggekerke, from 1843 until 1 July 1849
 • advocaat te 's-Gravenhage, from 21 September 1849
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Sluis)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict Middelburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 June 1853 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Middelburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Middelburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 February 1868 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Middelburg)

4.

Other positions

 • lid bestuur Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement 's-Gravenhage, around 1876
 • regeringsafgevaardigde naar taal- en letterkundige congressen 1878, 1879

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal, from February 1853 until April 1853
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from November 1882 until February 1883

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Interpelleerde in 1872 minister Geertsema over herziening van de kiestabel
 • Diende in 1874 met J.P. Bredius een voorstel in over de arbitrage ter beslissing van alle internationale geschillen tussen beschaafde volken over onderwerpen die voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar waren. Een motie hierover werd op 27 november 1874 door de Tweede Kamer met 35 tegen 30 stemmen aangenomen.
 • Was jarenlang lid van de Commissie voor het toezicht op de stenografische dienst

Dissenting voting behaviour (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Pleitbezorger van dierenbescherming

Private life
 • Medeoprichter van de "Zeeuwsche Courant"
 • Oprichter van de Haagsche Zwemschool

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1853 mr. C.W.E. Vaillant na herstemming
 • Werd daarna, in 1856, 1860, 1864, 1868, 1869, 1873, 1877 en 1881, (vrijwel) steeds met grote meerderheid gekozen
 • Werd in 1884 bij de algemene verkiezingen na herstemming verslagen door L.W.Ch. Keuchenius (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Sagittarius, "Parlementaire Portretten. De aftredende helft van de Tweede Kamer der Staten-Generaal" (1869)
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • Levensbericht door H.J. Bool, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1894/5, 100
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 786
 • C.A. Tamse, "Memoires van een enfant terrible, politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde mr. Daniel van Eckaan 35 jaar Kamerlidmaatschap (1849-1884)" (1975)
 • Ned. Patriciaat, 1924

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
archief-D. van Eck, Nationaal Archief

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.