Mr. J.E.W. (Jan) Duijs

foto Mr. J.E.W. (Jan) Duijs
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"
Source: Parlement.com.

SDAP-Tweede Kamerlid uit Zaandam. Fel en venijnig debater, die vooral goed thuis was op het gebied van de sociale wetgeving, omdat hij daarvan tijdens zijn werk als bibliothecaris van de Rijksverzekeringsbank studie had gemaakt. Kwam in de Kamer vaak in botsing met de voorzitter. Hield in 1913 de langste parlementaire redevoering aller tijden om afhandeling van de Tariefwet te voorkomen en leidde in 1920 de obstructie tegen de Anti-revolutiewet. Zorgde er in 1913 voor dat al direct 'staatspensioentjes' werden uitgekeerd aan 70-plussers. Brak later met de SDAP.

SDAP, partijloos (ex-SDAP)
in de periode 1909-1937: lid Tweede Kamer

1.

First names

Jan Eliza Wilhelm (Jan)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • J.E.W. Duijs, until 16 December 1926 (tot hij in 1926 in de rechten afstudeerde)
 • Mr. J.E.W. Duijs, from 16 December 1926 until 8 June 1937

Place and date of birth
Nijmegen, 21 February 1877

Place and date of death
Amsterdam, 16 September 1941

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1902 until December 1935
 • Nederlandsche Volkspartij, around 1937 (medeoprichter)
 • NSB (Nationaal-Socialistische Beweging), from 1938

National political party
fractie-Duijs (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 November 1935 until 8 June 1937

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1909 until 8 June 1937 (in 1909-1918 voor het kiesdistrict Zaandam)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 6 September 1927 until 1 September 1931
 • vrederechter, from August 1941 until 15 September 1941 (functie nooit uitgeoefend)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • secretaris Bond van Arbeiderswoningbouw-verenigingen, around 1925
 • redacteur ontwikkelingsblad "Beschaving en Wetenschap", from 1928 until 1931

Derived functions
lid vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/9)
 • Verdedigde in 1923 met succes het door Sannes ingediende initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Invaliditeitswet. Sannes was hier zelf vanwege ziekte niet toe in staat.
 • Diende in 1929 met zeven fractiegenoten een initiatiefwetsvoorstel in om in de Zuiderzeesteunwet een tegemoetkoming wegens waardevermindering op te nemen. Het voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen.

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Hield bij de behandeling van de Invaliditeits- en Ouderdomswet 25 en 29 oktober 1912 een redevoering van in totaal negen uur, als onderdeel van een obstructietactiek om te voorkomen dat de Tariefwet nog voor de verkiezingen zou worden behandeld
 • Keerde zich na 1933 tegen het revolutionaire en anti-militaristische karakter van de SDAP
 • Werd op 16 november 1935 uit de fractie van de SDAP gezet en in december 1935 geroyeerd als lid van de SDAP

Campaign trail
 • Versloeg in 1909 in het district Zaandam H.J.C. van Tienen (lib.) na herstemming
 • Versloeg in 1913 na herstemming J. Limburg (vdb)
 • Versloeg in 1917 L.L.H. de Visser (sdp)

Pseudonyms and nicknames
"Jan Erwtenwater" (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.