Dr. W.J. (Wim) Droesen

foto Dr. W.J. (Wim) Droesen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Source: Parlement.com.

Limburgse landbouwspecialist in de Tweede Kamerfracties van de RKSP en KVP. Gepromoveerd in de landbouwkunde. Was een vooraanstaand voorman van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en actief in talrijke (Limburgse) landbouworganisaties. Belangrijk tegenspeler van de ministers Mansholt i en Vondeling i, met veel kennis van de land- en tuinbouw. Hield zich aanvankelijk in de Kamer ook bezig met aangelegenheden inzake de wederopbouw. Goedmoedige Limburgse boerenzoon.

RKSP, KVP
in de periode 1933-1967: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Meterik (gem. Horst, Lb.), 3 March 1898

Place and date of death
Roermond, 12 March 1992

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • consulent "Jonge boeren" van de Limburgse Boeren- en Tuindersbond, from 1926 until 1 February 1932
 • rijkslandbouwconsulent voor Limburg, from 1 February 1932 until 1 May 1933
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 May 1933 until 22 February 1967

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Centrale Grondkamer in Limburg, from 1963
 • lid bestuur TBC-fonds

Derived functions (2/8)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Noodwet Voedselvoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 January 1962 until November 1962
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 October 1963 until 22 February 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Interpelleerde op 1 februari 1955 minister Mansholt over de verhoging van de melkprijs
 • Interpelleerde op 15 april 1958 minister Vondeling over een reorganisatie bij het ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Visserij (pacht- en grondzaken)

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zat tijdens de bezetting zes dagen geïnterneerd in Haaren
 • Was in 1957 paranimf bij de promotie van zijn fractiegenoot C.J. van Meel

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.