E.C.U. van Doorn

foto E.C.U. van Doorn
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Conservatieve staatsman en financieel deskundige uit een orangistische familie. Werd in 1849 Tweede Kamerlid en interpelleerde in die functie in 1853 de regering over het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Werd in het kabinet-Van Hall/Donker Curtius i minister van Financiën, maar trad af na een verschil van mening met zijn collega's over belastingvermindering. Na zijn kortstondige ministerschap staatsraad en Commissaris des Konings in Utrecht. Zette zich in die laatste functie in voor de verbetering van wegen en spoorwegen en voor droogmakerijen. Werd in 1880 in de adelstand verheven.

conservatief
in de periode 1849-1880: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Elisa Cornelis Unico

2.

Personal data

Changes in name or title
 • E.C.U. van Doorn, from 13 October 1799 until 22 March 1880 (tot hij in de adelstand werd verheven)
 • Jhr. E.C.U. van Doorn, from 22 March 1880

Place and date of birth
Oisterwijk, 13 October 1799

Place and date of death
Maarn, 2 August 1882

3.

Main functions and occupations

 • lid stedelijke raad (vanaf oktober 1851 gemeenteraad) van Utrecht, from September 1845 until April 1853
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict IJsselstein)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 27 March 1853 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • minister van Financiën, from 19 April 1853 until 5 January 1854
 • (voorlopig) minister voor de Zaken van de Hervormde en andere Erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke, from 19 April 1853 until 20 January 1854
 • lid Raad van State, from 20 January 1854 until 1 May 1860 (benoemd bij K.B. van 12 januari 1854)
 • Commissaris des Konings in Utrecht, from 1 May 1860 until 22 March 1880 (benoemd bij K.B. van 12 april 1860)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Derived functions
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal, from November 1852 until February 1853

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over justitiële en financiële zaken en bij de behandeling van de Gemeentewet
 • Interpelleerde op 13 april 1853 over het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Deze interpellatie werd besloten met aanneming van een door hem ingediende motie waarin de regering werd gevraagd in Rome te protesteren tegen de door Pauselijke Stoel gevolgde handelwijze.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde in 1849 tot de vijf Tweede Kamerleden die tegen het Adres van Antwoord stemden, waarin wantrouwen tegen het zittende kabinet werd uitgesproken
 • Vroeg op 12 januari 1854 ontslag, nadat de ministerraad zijn voorstellen tot vermindering van de belastingen had afgekeurd. De ministerraad wilde daarin verder gaan dan hij. Hij werd opgevolgd door de op belastinggebied liberalere A. Vrolik, zijn zwager.

Private life
 • Zijn jongste dochter was gehuwd met een zoon van jhr. W.M. de Brauw, Eerste en Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was kapitein bij de dragonders
 • Zijn schoonvader, G. Vrolik, was hoogleraar geneeskunde in Amsterdam

Campaign trail
 • Versloeg in 1848 J.G. Dolmans na herstemming
 • Werd in 1850 in de eerste stemmingsronde gekozen. Tegenstanders was onder anderen B.G.A. Pabst.
 • Werd in 1850 in het kiesdistrict Gouda in de eerste stemmingsronde verslagen door de liberale kandidaten G.M. van der Linden en K.A. Poortman

Titles of nobility
 • jonkheer, 22 March 1880 (verheven in de adelstand bij Koninklijk Besluit nr. 1; vrijgesteld van adelsbelasting)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.