Dr. I.N.Th. Diepenhorst

foto Dr. I.N.Th. Diepenhorst
bron: privécollectie/Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

CHU-Kamerlid, staatssecretaris en bestuurder uit een bekend protestants geslacht. Zoon van de antirevolutionaire senator en econoom P.A. Diepenhorst i. Werd na het burgemeesterschap van Epe en het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van Gelderland in 1956 Tweede Kamerlid. Was in het kabinet-Marijnen i als eerste bewindspersoon speciaal belast met hulp aan ontwikkelingslanden. Dat beleidsterrein moest toen nog op de politieke kaart worden gezet. In 1971 volgde nog een korte tweede periode als Tweede Kamerlid. Hardwerkend, maar niet erg op de voorgrond tredend politicus. Wellevend, met veel bonhommie.

CHU
in de periode 1956-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Isaäc Nicolaas Theodoor

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 20 March 1907

Place and date of death
Epe, 31 December 1976

3.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Epe, from 15 January 1939 until 3 May 1943 (ontslagen door de Duitsers)
 • burgemeester van Epe, from 16 May 1946 until 6 July 1954
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 28 November 1963
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met aangelegenheden betreffende de VN en de VN-organisaties en hulp aan ontwikkelingslanden), from 28 November 1963 until 14 April 1965
 • ambteloos, from 14 April 1965 until 1 September 1967
 • waarnemend burgemeester van Doesburg, from 1 September 1967 until 1 January 1969 (vanwege ziekte en na het overlijden van jhr. C. Flugi van Aspermont)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1971 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid voorlopige Natuurbeschermingsraad, around 1967
 • voorzitter jubileumcommissie verening "Christelijk Blindenhuis 'Sonnenheerdt'", 1971

Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Overgangszaken Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1962 until 5 June 1963
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 1963 until 17 September 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Voerde in 1960 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Monumentenwet
 • Voerde in 1963 het woord bij de behandeling van de goedkeuringswet voor het algemeen verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland ('Generalbereinigung')

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Installeerde in 1964 de Raad voor Ontwikkelingshulp onder voorzitterschap van prof. J. Tinbergen
 • Vergezelde begin 1964 minister-president Marijnen bij een bezoek aan 'de West"

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1964 samen met minister Scholten de rijkswet tot stand tot goedkeuring van het op 9 december 1948 te Parijs totstandgekomen verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, alsmede de bijbehorende uitvoeringswet (6.612 & 6.613)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1963 bij K.B. van 21 november benoemd tot staatssecretaris en op 28 november beëdigd
 • Had als staatssectaris voor hulp aan minder-ontwikkelde landen weinig zeggenschap. De door hem geleide interdepartementale commissie werd vooral door derde echelon ambtenaren bezocht.
 • Op de begroting voor 1964 stond slechts een bedrag van 221 miljoen gulden voor ontwikkelingshulp, een half procent van het nationaal inkomen

Private life
 • Zijn oudste dochter was als maatschappelijk werkster werkzaam in Noordoost-Brazilië; zijn tweede dochter werkte enkele maanden in Kenya en Oeganda
 • Een zoon van hem was burgemeester van Domburg (1975-1987) en van Maartensdijk (1987-2001)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.