Mr. E.J.J.B. (Eppo) Cremers

foto Mr. E.J.J.B. (Eppo) Cremers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Gefortuneerde Groninger van katholieken huize wiens eerste beroep minister van Buitenlandse Zaken was. Als aanbeveling voor die benoeming gold behalve dat hij financieel onafhankelijk was, dat hij veel gereisd had en zeven talen sprak. Ging in 1866 in over van het kabinet-Thorbecke II i naar het kortstondige kabinet-Fransen van de Putte i. Werd daarna Tweede Kamerlid en in 1885 Kamervoorzitter. In 1891 werd hij nog Eerste Kamerlid. Zeer bevriend met de vooraanstaande Groningse liberale hoogleraar B.D.H. Tellegen en met Fransen van de Putte. Op latere leeftijd trouwde hij met de pleegdochter van laatstgenoemde.

liberaal, Liberale Unie
in de periode 1864-1896: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Epimachus Jacobus Johannes Baptista (Eppo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 15 June 1823

Place and date of death
Zürich (Zwitserland), 27 October 1896

3.

Party/Movement

Party/Movement
  • liberaal
  • 'Puttiaan', from 1862 until 1866 (getrouwen van I.D. Fransen van de Putte)

4.

Main functions and occupations

  • minister van Buitenlandse Zaken, from 15 March 1864 until 1 June 1866
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 December 1869 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
  • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 September 1885 until 18 May 1887
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
  • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1887 until 27 March 1888
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 17 January 1891 (voor het kiesdistrict Zuidhorn)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 26 January 1891 until 15 September 1896 (voor Zuid-Holland)

Formal job title
  • minister van staat, from 5 December 1887 until 27 October 1896

cabinet formation
  • kabinetsformateur (met I.D. Fransen van de Putte en later ook G. de Vries), from 12 July 1879 until 22 July 1879 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • officier schutterij te Groningen, from 1849
  • lid Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-J. Heemskerk), from 11 May 1883 until 18 March 1885

Derived functions (2/27)
  • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from December 1893 until September 1894
  • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from April 1895 until September 1895

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende onderwerpen (onder andere over buitenlandse zaken, onderwijs, Suriname en justitie)
  • Sprak in de Eerste Kamer vrij zelden; onder meer bij twee belastingontwerpen

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
  • Tijdens zijn ministerschap werd Limburg (in mei 1866) losgemaakt uit de Duitse Bond. In november 1867 verklaarde zijn opvolger, Van Zuylen van Nijevelt, dat deze losmaking de ontstemming van Pruisen had gewekt. Het liberale Kamerlid Geertsema toonde daarop particuliere brieven van de gezant in Berlijn aan Cremers waaruit moest blijken dat de losmaking met instemming van Pruisen was geschied. De door de regering opgeëiste brieven werden ter beschikking van de Tweede Kamervoorzitter gesteld.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
  • Werd in november 1884 bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap verslagen door Æ. baron Mackay. Hij kreeg 38 stemmen, tegen 41 voor Mackay.
  • Versloeg op 22 september 1885 bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap Æ. baron Mackay. Hij kreeg in de tweede stemronde 42 stemmen, tegen 41 voor Mackay.
  • Werd in juli 1896 herkozen als Eerste Kamerlid, maar overleed voor zijn beëdiging

Private life (3/7)
  • Zijn echtgenote had I.D. Fransen van de Putte als voogd
  • Zijn zoon Ernest was gehuwd met een dochter van jhr. J.W.G. Boreel van Hogelanden, Tweede Kamerlid
  • Zijn vader was notaris, president-burgemeester van Groningen en lid van Provinciale Staten van Groningen

Anecdotes and citations
  • Het ministerschap van Buitenlandse Zaken was zijn eerste betaalde functie

Campaign trail (3/6)
  • Versloeg in 1886 U.H. Huber (a.r.) na herstemming
  • Versloeg in 1887 S. van Velzen jr. (arp)
  • Versloeg in 1888 S. van Velzen jr. (arp) na herstemming

Non-acceptance of political functions
  • Bedankte tweemaal voor het ministerschap op Buitenlandse Zaken

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.