A.C. de Bruijn

foto A.C. de Bruijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Katholieke vakbondsbestuurder en politicus in het midden van de twintigste eeuw. Metaalbewerker, die carrière maakte in de katholieke vakbeweging. Was jarenlang voorzitter van het Rooms-Katholieke Werknemersverbond en Eerste Kamerlid. Werd in 1952 minister voor Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in het derde kabinet-Drees i. Groot voorstander van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, maar kon als minister op dat terrein minder tot stand brengen dan hij had gewenst. Strijdbaar, maar realistisch vakbondsbestuurder en politicus, die kritisch stond tegenover de politiek van Colijn i.

RKSP, KVP
in de periode 1929-1956: lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Adrianus Cornelis

Place and date of birth
Utrecht, 5 November 1887

Place and date of death
's-Gravenhage, 19 September 1968

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 1 September 1919 until 2 September 1923
 • voorzitter RKWV (Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond), from 1 January 1925 until 24 July 1941 (ontstaan door fusie Bureau R.K. Vakorganisatie en Federatie der diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden)
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 5 July 1927 until 17 September 1929
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1929 until 2 September 1952
 • voorzitter KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), from May 1945 until 1 September 1952
 • minister zonder portefeuille, minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, from 2 September 1952 until 13 October 1956

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 4 May 1942 until 30 May 1942 (na 'gelijkschakeling' van de vakbeweging)

Responsibilities as minister
 • Had als minister de volgende taken: a. de zorg voor de bevordering van de totstandkoming van bedrijfslichamen, met name productschappen, hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen. Die taak omvatte tevens de samenstelling en inrichtingen van deze lichamen; b. de zorg voor de bevordering van de productiviteit van het gehele Nederlandse bedrijfsleven; c. de zorg voor de bezitsvorming; d. in overleg met de minister van Economische Zaken een deel van de bemoeiingen met concrete kartelvraagstukken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur ICV (Internationaal Christelijk Vakverbond)
 • lid adviesraad militaire produktie, from March 1951 until September 1952

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Eerste Kamer over uiteenlopende zaken, zoals sociale zaken, landbouw, defensie, onderwijs en financiën
 • In 1936 nam de Eerste Kamer een door hem ingediende motie aan over het afzien van standaardlonen bij de bepaling van de werklozensteun en over opschorting van de huurbijdragebeschikking voor werklozen. De motie kreeg steun van RKSP, SDAP, VDB (m.u.v. Otten) en de NSB.

Dissenting voting behaviour (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bracht in 1953, als bijlage bij de begroting van Economische Zaken, de tweede Productiviteitsnota uit
 • Stelde bij Besluit van 14 februari 1954 het Landbouwschap in, dat als Bedrijfsschap voor de gehele landbouwsector een regulerende taak kreeg.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1954, 1955 en 1956 diverse wetten tot stand over de instelling van productschappen, zoals voor vee en vlees, groenten en fruit, gedistilleerde dranken, bier, zuivel, akkerbouwproducten, pluimvee en eieren, en vis en visproducten. De wetten regelden de samenstelling van het bestuur van de productschappen en de taken die zij hadden, zoals het uitvaardigen van verordeningen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Mede-initiatiefnemer van de Raad van Vakcentrale
 • Zijn taakomschrijving werd geregeld in een K.B. van 25 september 1952 (Stb. 480) en in wet naar aanleiding van dit K.B. Zo werd geregeld dat hij medeverantwoordelijk was voor benoemingen in de SER., remark: wetsv. 2978
 • Van zijn plannen om in allerlei sectoren publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in te voeren, kwam vrijwel niets terecht. De p.b.o. bleef daardoor grotendeels beperkt tot de landbouw.

Private life
 • Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de KAB in 1947 werd het nieuwe studie- en conferentieoord van die organisatie naar hem genoemd

Campaign trail
 • In 1929, 1935, 1937, 1946 en 1948 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • J. Bosmans, "Bruijn, Adrianus Cornelis de (1887-1968)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 101
 • J. Roes, "Bruijn, Adrianus Cornelis de", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel III, 23

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.