Mr. W.G. baron Brantsen van de Zijp

foto Mr. W.G. baron Brantsen van de Zijp
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Beleefde en beschaafde Gelderse edelman, die ruim tien jaar lid van de Tweede Kamer en twee jaar Eerste Kamerlid was. Zijn vader was gedeputeerde. Deskundig op waterstaatkundig gebied en verder vaak sprekend over landbouw en nijverheid. Keerde zich in 1894 tegen de kiesrechtuitbreiding en sloot zich aan bij de Lohmannianen. Bedaarde afgevaardigde.

Vrij-AR, antirevolutionair
in de periode 1882-1899: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Willem Gerard

Place and date of birth
Arnhem, 24 October 1831

Place and date of death
Arnhem, 8 November 1899

2.

Party/Movement

Party/Movement
anti-Takkiaan

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until March 1894
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), from January 1897

3.

Main functions and occupations

 • landeigenaar
 • advocaat te Arnhem, from 1855 until 1860
 • commies van staat, Raad van State, from 1860
 • kamerheer van prins Frederik, from 1867 until September 1881
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 December 1882 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Zutphen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Zutphen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 April 1897 until 8 November 1899 (voor Gelderland)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid commissie tot beheer van de nalatenschap van wijlen Z.M. koning Willem II, from 1867 until 1877
 • lid Nederlandse hoofdcommissie voor de wereldtentoonstelling te Philadelphia, from May 1875 until 1876

Derived functions (2/3)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1889 en 1890)
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1897 until September 1898

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over waterstaatszaken, landbouw, nijverheid en posterijen
 • Ondertekende in 1894 met negen andere antirevolutionaire Tweede Kamerleden een manifest waarin zij zich keerden tegen Taks kiesrechtvoorstel

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader was wethouder van Arnhem, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland en staatsraad in buitengewone dienst
 • Een zuster van hem was gehuwd met een zoon van O. baron van Wassenaer van Catwijck, Tweede Kamerlid

Campaign trail (3/11)
 • Versloeg in 1891 in het district Sneek H. Pyttersen (lib.). Eindigde in het district Doetinchem als derde kandidaat achter H.F. Hesselink van Suchtelen (lib.) en J.G.S. Bevers (r.k.).
 • Was in 1894 geen Tweede Kamerkandidaat meer
 • Versloeg in 1897 bij een tussentijds verkiezing voor een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Gelderland met 32 tegen 27 stemmen J.E.H. baron van Nagell van Ampsen (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
Onze Afgevaardigden, 1897

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.