Dr. J. Bosscha

foto Dr. J. Bosscha
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Haagse Beeldbank
Source: Parlement.com.

Geschied- en letterkundige die veel publiceerde over de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Schreef op verzoek van de koning een boek over diens vader Willem II. Was docent aan de KMA en hoogleraar in Amsterdam. Stond hoog aangeschreven als docent. Vertegenwoordiger van de conservatief-protestantse stroming in de Tweede Kamer. Afgevaardigde voor Amsterdam. In het kabinet-Rochussen i en het kabinet-Van Hall/Van Heemstra i minister van Hervormde Eredienst.

conservatief
in de periode 1853-1861: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Joannes

Place and date of birth
Harderwijk, 19 March 1797

Place and date of death
's-Gravenhage, 9 December 1874

2.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

3.

Main functions and occupations

 • praeceptor Latijnse School te 's-Gravenhage, from 26 October 1818 until July 1828
 • hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, from July 1828 until 1836
 • auditeur-militair Krijgsraad te Breda, from 1830 until 1836
 • schoolopziener, negende district van Noord-Brabant, from 1 February 1833 until December 1838
 • hoogleraar Griekse en Latijnse letteren, Atheneum Illustre te Amsterdam, from 7 November 1838 until 1 July 1851
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 June 1853 until 3 April 1858 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • minister voor de Zaken van de Hervormde en andere Erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke, from 3 April 1858 until 14 March 1861

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

voorzitter Nederlandsche Rode kruis, from 3 August 1867 (medeoprichter)

Derived functions (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from November 1857 until April 1858
 • tijdelijk voorzitter van de ministerraad, from 1 October 1859 until 24 February 1860

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over onderwijs, marine, accijnzen, armwezen en gezondheidszorg

7.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn zoon Johannes was directeur van de Polytechnische School te Delft
 • Trad om gezondheidsredenen af. Behield na zijn eervol ontslag de titel Lit. Hum. et. Phil. Theor. Professor en had het recht om openbare en bijzondere lessen te geven.
 • Zijn vader was hoogleraar te Harderwijk, Groningen en Amsterdam

Campaign trail
 • Versloeg in 1853 bij de algemene verkiezingen in het district Amsterdam na herstemming P.Ph. van Bosse, J.C. Rijk en J. Heemskerk Bzn.
 • Werd in 1854 bij de periodieke verkiezingen in de eerste stemmingsronde gekozen. Tegenstanders waren onder anderen de liberalen jhr. J.P. Cornets de Groot van Kraayenburg, P. Blussé van Oud-Alblas en S. Cool.
 • Was in 1858 geen kandidaat

8.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 254
 • Ned. Patriciaat, 1915

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.