Mr. E.J.H. Borret

foto Mr. E.J.H. Borret
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Negentiende-eeuwse bestuurder en politicus. Advocaat-generaal in Maastricht uit een vooraanstaande Bossche familie. Zoon van de Gouverneur van Noord-Brabant. Behoorde in de Tweede Kamer als katholiek tot de conservatieven en werd in 1866 als 'hoofd' van de Ultramontaanse (=conservatief-katholieke) 'partij' gezien. Was dertien jaar staatsraad en, tot zijn vroegtijdige overlijden, minister van Justitie in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt i.

conservatief (katholiek)
in de periode 1849-1867: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Eduardus Josephus Hubertus

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 17 August 1816

Place and date of death
's-Gravenhage, 10 November 1867

2.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief

3.

Main functions and occupations

 • substituut-officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te Maastricht, from 1 February 1842 until 1 January 1847
 • advocaat-generaal Provinciaal Gerechtshof te Maastricht, from 1 January 1847 until 1 July 1853
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 20 September 1852 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Raad van State, from 1 July 1853 until 1 June 1866 (benoemd bij K.B. van 13 juni 1853)
 • minister van Justitie, from 1 June 1866 until 10 November 1867

4.

Other positions

lid Staatscommissie tot onderzoek van de zaken der Maatschappij van Weldadigheid, from November 1855 until August 1859

Derived functions
 • lid afdeling Justitie (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Bracht geen belangrijke wetgeving tot stand en heeft, buiten zijn begroting, geen wetsvoorstellen verdedigd in de Eerste Kamer

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1852 tegen de verwachting in niet herkozen
 • Vormde in november 1866 samen met minister Heemskerk de commissie die namens de Koning de buitengewone zitting van de Staten-Generaal opende. Hij sprak de openingsrede uit.

Private life
 • Was al in de laatste weken van oktober 1867 uitgeschakeld door ernstige ziekte
 • Zijn oudste broer was pastoor in Vogelenzang en deken van Noordwijk
 • Kreeg een staatsbegrafenis. Die begrafenis in Den Haag ging met veel (militair) ceremonieel gepaard en geschiedde in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het vorstenhuis, de regering, de volksvertegenwoordiging en vele andere hoogwaardigheidsbekleders. De uitvaart werd geleid door de apostolisch internuntius in Nederland.

Campaign trail (3/5)
 • Werd in 1852 verslagen door P.F.E. van Wintershoven (lib.)
 • Werd in 1853 in het district Tilburg na herstemming verslagen door F.J. Jespers en C.C.A. Beens (beiden lib.)
 • Werd in 1860 in het district Tilburg verslagen door C.C.A. Beens

Non-acceptance of political functions
 • minister van R.K. Eredienst, June 1856 (geweigerd)
 • minister van Justitie, February 1866 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 423
 • Ned. Patriciaat, 1963

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.