Jhr.Mr. W. Boreel van Hogelanden

foto Jhr.Mr. W. Boreel van Hogelanden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Edelman uit Kennemerland die na een diplomatieke loopbaan een vooraanstaand lid van de Tweede Kamer werd. Behoorde tot de gematigde liberalen. Werd in 1848 als Kamervoorzitter door de koning ontboden om zijn mening te geven over de in de Kamer levende wensen ten aanzien van democratisering. Na 1848 schoof hij op in conservatieve richting. Na vijf jaar Commissaris des Konings in Noord-Holland te zijn geweest, keerde hij nog terug in Den Haag. Ditmaal als senator.

'pragmatisch' liberaal, moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1840-1866: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Willem

Place and date of birth
Velsen, 24 March 1800

Place and date of death
Velsen-Zuid (gem. Velsen), 24 August 1883

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • moderaat of gematigd liberaal (vóór 1849)
 • 'pragmatisch' liberaal (vanaf 1849)

3.

Main functions and occupations

 • attaché legatie te Constantinopel, from 1822
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 August 1840 until 5 September 1840 (voor Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 October 1842 until 13 February 1849 (voor Zuid-Holland)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 October 1847 until 13 February 1849
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 26 April 1853 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 February 1851 until 17 September 1852
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 June 1853 until 22 August 1855 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 June 1853 until 22 August 1855
 • Commissaris des Konings in Noord-Holland, from 1 October 1855 until 1 May 1860 (benoemd bij K.B. van 4 augustus 1855)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 14 December 1860 until 1 November 1866 (voor Noord-Holland)

Formal job title
 • minister van staat, from 1 May 1860 until 24 August 1883

4.

Other positions

 • lid Ridderschap van Holland, from 1824
 • lid bestuur polder Velzerbroek

Derived functions (2/14)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from June 1865 until August 1865
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from April 1866 until June 1866

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/14)
 • Stemde in 1848 tegen hoofdstuk IX (over de waterstaat) van de nieuwe Grondwet
 • Interpelleerde in 1849 minister Lightenvelt over de toetreding van Limburg tot de Duitse Bond
 • Behoorde in 1863 tot de zeven leden die tegen het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs stemden

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Bood in september 1848, na de verdubbeling van het ledental vanwege de tweede lezing van de grondwetsherziening, zijn ontslag aan als Tweede Kamervoorzitter. Na aanvankelijke weigering verleende de koning hem dat. Op 19 september 1848 plaatste de Tweede Kamer hem met 74 van de 105 stemmen als eerste op de voordracht voor het voorzitterschap, waarna hij opnieuw werd benoemd.
 • Versloeg op 18 februari 1851 bij het opmaken van de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap B. Wichers. Hij kreeg in de tweede stemmingsronde 26 stemmen, tegen 24 voor Wichers.
 • Nam in november 1866 ontslag als Eerste Kamerlid "Bij het klimmen mijner jaren"

Private life
 • Zijn vader was commissaris te Amsterdam (1792), schepen van Amsterdam (1794) en lid van Provinciale Staten van Holland (1814-1820). Hij was in 1814 benoemd tot lid van de Notabelenvergadering, maar verscheen niet.

Campaign trail (3/5)
 • Werd in 1853 in de eerste stemmingsronde gekozen. Versloeg J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, P.Ph. van Bosse, G. Groen van Prinsterer en G.L. Baud.
 • Werd in 1860 bij een tussentijds verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Zuid-Holland met 45 van de 63 stemmen gekozen
 • Werd in 1862 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 59 van de 63 stemmen herkozen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Buitenlandse Zaken, October 1852 (geweigerd)
 • minister van Buitenlandse Zaken, June 1856 (geweigerd)
 • minister van Buitenlandse Zaken, March 1858 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 83
 • C. de Ru, "Jhr.mr. W. Boreel van Hogelanden, lid en voorzitter Tweede Kamer", in: Tijdschrift voor Geschiedenis 60 (1947) 156-186

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.