Ir. M.Ch.E. (Max) Bongaerts

foto Ir. M.Ch.E. (Max) Bongaerts
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Katholieke politicus in het interbellum. Waterstaatkundig-ingenieur en zoon van een textielfabrikant uit Roermond. Kwam na vele functies bij Rijkswaterstaat in 1913 in de Tweede Kamer en werd in 1925 minister van Waterstaat in het eerste kabinet-Colijn i. Behoorde na zijn ministerschap als secretaris en vicefractievoorzitter lange tijd tot de top van de RKSP-fractie. Was behalve waterstaatsdeskundige ook een belangrijk buitenland-woordvoerder van de Katholieken. Tevens deskundige van zijn fractie op het gebied van het kiesrecht. Rustige, maar wat hautaine man, die in zijn eigen fractie niet bij iedereen geliefd was.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1913-1945: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Max Charles Emile (Max)

2.

Personal data

Place and date of birth
Roermond, 9 January 1875

Place and date of death
's-Gravenhage, 10 May 1959

3.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1913 until 1 November 1914 (voor het kiesdistrict Roermond)
 • ingenieur eerste klasse, Rijkswaterstaat, from 1 November 1914 until 15 September 1925 (op non-actief)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 November 1914 until 5 August 1925 (in 1914-1918 voor het kiesdistrict Roermond)
 • minister van Waterstaat, from 4 August 1925 until 8 March 1926
 • ambteloos, from 8 March 1926 until 17 September 1929
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1929 until 6 October 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Werktuigbouw te Amsterdam
 • voorzitter Plaatsingsbureau voor afgestudeerden der Katholieke Economische Hoogeschool, around 1946

Derived functions (2/11)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from May 1938 until September 1938
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1939 en 1940)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was waterstaatswoordvoerder van de RKSP-Tweede Kamerfractie, waarbij hij zich onder meer inzette voor kanalisatie van de Maas en het woord voerde bij de behandeling van de Zuiderzeewet. Hield zich ook bezig met mijnbouwaangelegenheden en elektrificatie- en verkeersvraagstukken. Na zijn ministerschap woordvoerder buitenlandse zaken en deskundige van zijn fractie op het gebied van het kiesrecht.

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Stelde in 1925 een Staatscommissie in die advies moest uitbrengen over de rol van de overheid bij de radio-omroep

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Verdedigde als minister van Waterstaat alleen in de Eerste Kamer een ondergeschikt wetsvoorstel over onteigening ten behoeve van aanleg van de tramlijn Zutphen-Deventer
 • Nam kort na terugkeer van het (nood-)parlement ontslag, met als reden dat hij plaatsmaakte voor jongere krachten. In het dagboek van L.G. Kortenhorst staat dat hij onder druk van de leiding van de RKSP aftrad, vanwege de economische collaboratie van het bedrijf N.V. Werktuigbouw waarvan hij president-commissaris was.

Private life
 • Was gehuwd met een kleindochter van N.R.H. Guljé, Tweede Kamerlid
 • Zijn schoonzoon, H.J.M. Loeff, was burgemeester van Drunen (1923-1930), van Vught (1930-1945) en van 's-Hertogenbosch (1944-1960)

Campaign trail
 • Versloeg in 1913 J.Th. Verheggen (r.k.)
 • Werd bij tussentijdse verkiezingen in 1914 en bij de algemene verkiezingen in 1917 via enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, August 1925 (i.v.m. benoeming tot minister)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.