Dr. C. (Kees) Boertien

foto Dr. C. (Kees) Boertien
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Antirevolutionair Tweede Kamerlid en minister van christelijk-gereformeerden huize (als eerste), die als werkstudent de meesterstitel verwierf en later promoveerde. Was voor hij Kamerlid werd onder meer werkzaam bij de organisatie van accountants en bedrijfsjurist bij Philips in Eindhoven. In de Tweede Kamer onder meer woordvoerder justitie, politie en verkeer. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten-Biesheuvel i. Degelijk en bescheiden bestuurder, die zelden aanleiding tot lachen gaf. Eindigde zijn eervolle loopbaan als Commissaris van de Koningin in Zeeland.

ARP
in de periode 1965-1992: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979), Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Place and date of birth
Enschede, 26 July 1927

Place and date of death
Vlissingen, 30 May 2002

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • bedrijfsjurist N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, from 1 September 1960 until 1 October 1965
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 May 1965 until 6 July 1971
 • lid Europees Parlement, from 8 May 1967 until 6 July 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister zonder portefeuille, belast met ontwikkelingssamenwerking, from 6 July 1971 until 11 May 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 7 March 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 May 1973 until 16 January 1975
 • Commissaris van de Koningin in Zeeland, from 16 January 1975 until 1 August 1992 (benoemd bij K.B. van 13 december 1974)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter werkgroep inzake maatregelen tegen overstromingen in het rivierengebied in Limburg en Gelderland, 1994 (n.a.v. overstromingen december 1993)
 • voorzitter Permanent Overleg waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden, from 1 October 1996 and still in 1 October 2000

Derived functions (2/6)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 June 1973 until 16 January 1975
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van de leden Westerterp en Bos over verkiezing van de leden van Europees Parlement (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 June 1973 until 16 January 1975

Honorary positions
erevoorzitter Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zeeland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie (onder andere vennootschapsrecht, medisch-ethische vraagstukken, kansspelen, burgerlijk recht, bestraffing vliegtuigkapingen), politie en verkeer (internationaal vervoer, PTT). Hield zich aanvankelijk ook bezig met zaken betreffende het Koninklijk Huis en met pensioenwetgeving.
 • Was in 1973-1975 woordvoerder buitenlandse zaken en defensie. Voerde in november 1974 namens zijn fractie het woord over het vervolgingsbeleid inzake abortus provocatus.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Weigerde in maart 1972 goedkeuring aan een door de NCO (dat onder voorzitterschap stond van prins Claus) verleende subsidie aan het Angola-comité voor ondersteuning van de boycotactie van koffie uit Angola.
 • Bracht in 1972 samen met minister Langman een nota uit over de Nederlandse reactie op UNCTAD III. Nederland zal streven naar betere toegankelijkheid van grondstoffen uit de Derde Wereld op de Europese markt.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in december 1974 tegen de zin van de CDA-Statenfractie benoemd tot Commissaris van de Koningin. Die fractie had een voorkeur voor Rinse Zijlstra, nadat eerder Biesheuvel voor de functie had bedankt.
 • Kwam in 1992 enigszins in opspraak door het declaratiegedrag van enkele Gedeputeerden, maar kon - in tegenstelling tot die Gedeputeerden - wel aanblijven

Private life (3/5)
 • Zijn broer Herman was raadslid in Lelystad; zijn broer Maas was hoogleraar Hebreeuwse- en Aramese taal- en letterkunde in Amsterdam en zijn broer Ben onder meer directeur van PGGM.
 • Twee ooms waren raadslid in Apeldoorn en Harderwijk
 • Had vele Christelijk-Gereformeerde predikanten in zijn familie (zwagers Velema)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.