A.W. (Arend) Biewenga Wzn.

foto A.W. (Arend) Biewenga Wzn.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: IISG
Source: Parlement.com.

Gereformeerde Groningse 'dikke boer' die zijn hele leven de antirevolutionairen heeft vertegenwoordigd in gemeenten, provincie en parlement. Kreeg al op jonge leeftijd het beheer over het ouderlijke landbouwbedrijf en werd als 23-jarige raadslid. Voorzitter van de Groningse Christelijke landbouwbond. Als Kamerlid woordvoerder landbouw, sociale zaken, waterstaat en volkshuisvesting. Combineerde het Kamerlidmaatschap met het lidmaatschap van GS in Groningen. Was in 1959 bij eerste poging van De Quay i een kabinet te vormen bijna minister van Landbouw geworden. Begin jaren zestig voorzitter van het Landbouwschap. Bekwaam politicus en organisatieman, die de belangen van de grote boeren nooit uit het oog verloor.

ARP
in de periode 1946-1963: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Garsthuizen (gem. Stedum), 28 April 1903

Place and date of death
Groningen, 11 July 1971

Place and date of burial
Garsthuizen, 15 July 1971

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 November 1946 until 27 July 1948
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 5 June 1963
 • voorzitter Landbouwschap, from 16 May 1960 until 1 June 1966
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met landbouw, financiën, toezicht gemeentelijke financiën) van Groningen, from 1 June 1966 until 1 November 1969

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwprodukten
 • lid Raad van Commissarissen busonderneming N.V. "Gado"

Derived functions (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Bestrijdingsmiddelenwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1960 until March 1962
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp wijziging Zuiderzeesteunwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1960 until November 1961

Honorary positions
 • erevoorzitter Vereniging Groninger Christelijke Boeren- en Tuindersbond
 • erevoorzitter CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), from 22 February 1954

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Was in 1960 woordvoerder bij het debat over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Benelux-verdrag
 • Voerde in 1961 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de ruimtelijke ordening

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was begin jaren zestig mikpunt van acties van boeren, die ageerden tegen de verplichte bijdrage aan het Landbouwschap. Zijn huis in Helpman moest door een cordon van agenten worden beschermd.
 • Legde na de verkiezingen van 1963 zijn Kamerlidmaatschap neer vanwege zijn werkzaamheden als voorzitter van het Landbouwschap
 • Nam in 1969 op doktersadvies ontslag als gedeputeerde

Private life
 • Was in Groningen actief in het verzet
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Bierum
 • Zijn schoonvader was wethouder van Bedum

Campaign trail
 • Was in 1946 al Tweede Kamerkandidaat
 • In 1946 Eerste Kamerkandidaat in Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, July 1948 (wegens verkiezing tot Tweede Kamerlid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.